fbpx

Eser Adı Takkacı Camii (Varsaklı Camii, Takkacı Mustafa Camii, Müftü Camii)
Türü Cami
Dönemi Geç Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi Caminin günümüz levhası üzerinde 1920 tarihi yazılıdır.
Yaptıran
Yer / Adres Balbey, 07040 Muratpaşa/Antalya

Mescidin banisi ve inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Latin harfleri ile yazılı günümüz kitabesine göre 1335 tarihinde inşa edilmiştir. Ancak S. Kılıç tarafından plan ve cephe düzenlemeleri gözetilerek yapılan değerlendirmeye göre inşa tarihi için18. yüzyıl sonu – 19. yüzyıl başı önerilmektedir. Kare planlı olan mescit tek kubbe ile örtülüdür. Orijinal olmayan mihrap ve minberi mermerden yapılmıştır. Kuzeybatı köşesinde tek şerefeli minaresi bulunur.

Cami yapısı kare planlıdır ve sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. Harime kuzey cephenin ortasında bulunan basık kemerli mermer kapı açıklığı aracılığıyla girilmektedir. Kapının iki yanında dikdörtgen formlu ve basık yuvarlak kemerli pencereler yer almaktadır. Kare planlı harim basık bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş üçgen kuşak ile sağlanmaktadır. Tüm cephelere alt kademede ikişer adet dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli; üst kademede ise kuşağa denk gelecek şekilde birer adet daha küçük boyutta, dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır. Güney cephede yer alan mihrap mermerden yapılmıştır ve orijinal değildir. Yine aynı şekilde orijinal olmayan güneybatıdaki minber de tamamıyla mermerden yapılmıştır.

Kuzeybatı köşede konumlandırılan tek şerefeli minare sekizgen yüksekçe bir kaide üzerinde yükselmektedir. Kaideden hemen sonra gövdeye ve sonra üç sıra testere dişi ile şerefeye geçilmektedir. Minare, gövdeden daha ince bir petek kısmı, külah ve âlemle sonlanmaktadır. Kuzey cepheye sonradan beş bölümlü ve camekânlı bir son cemaat yeri eklenmiştir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 14.
S. Kılıç, Antalya’da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi), Antalya 2015, 119-122.

Takkacı Camii

Balbey, 07040 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç