AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası bilimsel projelere destek verilmektedir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru sahipleri başvuru tarihinde doktorasını tamamlamış olmalıdır.
 • Proje destekleri yurtiçi ve yurtdışından başvurulara açıktır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına doğrudan destek verilmemektedir. Ancak, bütünüyle bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasına yönelik değil de, söz konusu kazı veya yüzey araştırmasındaki bir soruna yönelik projelerle başvuru yapılabilir.
 • Projesi sadece restorasyon, analiz, ölçümleme ve değerlendirmeye dayanan çalışmalar destek kapsamı dışındadır.
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvuru sırasında veya proje yürütülürken başka bir kurumdan destek alınması durumunda AKMED’e bilgi verilmesi gereklidir.

Online Başvuru Sistemine Yüklenecek Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Projesinin konusu, amacı, yöntemi, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (Komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya proje önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, projenin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının göz önüne alınacağı unutulmamalıdır.)
 • Proje bütçesi ve gerekçelerini içeren harcama listesi
 • Eğer proje bir arkeolojik kazı, ilgili  yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya Müze Müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de sisteme yüklenmesi gereklidir.
 • Başvurular 24 Nisan 2022 tarihine kadar https://apply.ku.edu.tr/courses/course/28 adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru evrakları da sisteme yüklenecek olup başvuru dosyalarının e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.
 • Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Yalnızca e-posta yoluyla iletilen sorular cevaplandırılacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin ayrıca e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Destek Miktarı

 • Destek miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup 2022 yılı için proje desteği bir defaya mahsus olup asgari 15.000 TL – azami 20.000 TL arasında değişecektir.
 • Destek tutarları Değerlendirme Komisyonu kararı sonrasında, araştırma izinlerinin ibrazını müteakip tek seferde sorumlu araştırmacının hesabına yatırılır.

Değerlendirme

Başvuran adayların proje önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon -gerektiğinde- uzmanlık alanlarına göre başvuru dosyalarını hakemlere devreder. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyonun değerlendirmelerini göz önüne alarak destek almaya hak kazanan adayları belirler.

Proje Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Tamamlanan projelerin sonuç raporu başvuru dönemini müteakip 2 yıl içinde AKMED’e sunularak kapatılacaktır.
 • Projelerin en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması ve 3 yıl içerisinde de yayına dönüştürülmesi beklendiğinden yeni bir projeye başvuru, ancak başvuru tarihi üzerinden müteakip iki  başvuru döneminin geçmesi ve yayın şartının yerine getirmesiyle mümkündür.  Örneğin; 2022 başvuru döneminde projesi kabul edilen aday yeni bir proje için bir önceki projesini kapatmış ve  yayın şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla başvurusunu en erken 2025 yılı başvuru döneminde yapabilir. Her türlü değerlendirmede yayın şartı belirleyici rol oynamaktadır.
 • Proje tamamlandıktan sonra, en fazla üç yıl içinde yayına dönüştürülmesi ve yayında AKMED desteğinin belirtilmesi şarttır. Bu nedenle, projeye ilişkin en az bir yayının ulusal veya uluslararası hakemli veya indeksli bir dergide yayımlanması gerekmektedir.
 • Destek alan proje sahiplerinin, AKMED desteğini -proje numarasıyla birlikte- “Bu proje, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle çalışmalarının ilk sayfasında belirtmeleri gerekmektedir.
 • Bir projeye bir defaya mahsus destek verilir; aynı projeyle yeni bir başvuru yapılamaz.