fbpx
AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında, Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası bilimsel projelere destek verilmektedir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru sahipleri, başvuru tarihinde doktorasını tamamlamış olmalıdır.
 • Proje destekleri, yurt içi ve yurt dışından başvurulara açıktır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına doğrudan destek verilmemektedir. Ancak, bütünüyle bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasına yönelik olmayıp, söz konusu kazı veya yüzey araştırmasındaki bir soruna yönelik projelerle başvuru yapılabilir.
 • Projesi sadece restorasyon, analiz, ölçümleme ve değerlendirmeye dayanan çalışmalar destek kapsamı dışındadır.
 • Başvurular, Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvuru sırasında veya proje yürütülürken başka bir kurumdan destek alınması durumunda AKMED’e bilgi verilmesi gereklidir.

Çevrimiçi Başvuru Sistemine Yüklenecek Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş.
 • Başvuru linkindeki formata uygun olarak hazırlanmış araştırma önerisi.
 • Eğer proje bir arkeolojik kazı, ilgili  yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı ve Yüzey Araştırması Başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de sisteme yüklenmesi gereklidir.
 • Başvurular 31 Mart 2024 tarihine kadar https://apply.ku.edu.tr/courses/course/286-akmed-project-fellowships adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru evrakları da sisteme yüklenecek olup başvuru dosyalarının e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.
 • Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Yalnızca e-posta yoluyla iletilen sorular cevaplandırılacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler, Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin ayrıca e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Destek Miktarı

 • Destek miktarı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup 2024 yılı için proje desteği bir defaya mahsus asgari 30.000 TL – azami 35.000 TL arasında değişecektir.
 • Destek tutarları, Değerlendirme Komisyonu kararı sonrasında, araştırma izinlerinin ibrazını müteakip tek seferde sorumlu araştırmacının hesabına yatırılır.

Değerlendirme

Başvuran adayların proje önerileri, AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon -gerektiğinde- uzmanlık alanlarına göre başvuru dosyalarını hakemlere devreder. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyonun değerlendirmelerini göz önüne alarak destek almaya hak kazanan adayları belirler.

Proje Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Tamamlanan projelerin sonuç raporu, başvuru dönemini müteakip 2 yıl içinde AKMED’e sunularak kapatılacaktır.
 • Projelerin en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması ve 3 yıl içerisinde de yayına dönüştürülmesi beklendiğinden yeni bir projeye başvuru, ancak başvuru tarihi üzerinden müteakip iki  başvuru döneminin geçmesi ve yayın şartının yerine getirilmesiyle mümkündür.  Örneğin; 2024 başvuru döneminde projesi kabul edilen aday yeni bir proje için bir önceki projesini kapatmış ve  yayın şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla, yeni başvurusunu en erken 2027 yılı başvuru döneminde yapabilir. Her türlü değerlendirmede yayın şartı belirleyici rol oynamaktadır.
 • Proje tamamlandıktan sonra en fazla üç yıl içinde yayına dönüştürülmesi ve yayında AKMED desteğinin belirtilmesi şarttır. Bu nedenle, projeye ilişkin en az bir yayının ulusal veya uluslararası hakemli veya indeksli bir dergide yayımlanması gerekmektedir.
 • Destek alan proje sahiplerinin, AKMED desteğini -proje numarasıyla birlikte- “Bu proje, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle çalışmalarının ilk sayfasında belirtmeleri gerekmektedir.
 • Bir projeye bir defaya mahsus destek verilir; kabul edilmiş bir projeyle yeni bir başvuru yapılamaz.