Değerli Bursiyer Adaylarımız,
AKMED 2020 yılı burs ve destek programı başvurularının 10 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini daha önceki paylaşımlarımızda duyurmuştuk. Ülkemizde koronavirüs salgını kaynaklı  yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle başvuru sahiplerine belgelerini tamamlamada kolaylık sağlamak amacıyla son başvuru tarihini 20 Nisan 2020 olarak revize ediyoruz.

 

Ayrıca yaşanan son gelişmelerin bir başka sonucu  olarak aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

 

Değerledirme süreci şu an için öngörülen tarih aralığında gerçekleştirilecek ve sonuçlar Haziran ayında açıklanacaktır. Konuyla ilgili yapılacak olası revizyonlar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sizlere duyurulacaktır.

 

Proje desteği başvurusunda başvuru sahiplerinin sundukları proje eğer bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir. Destek ödemeleri tüm evraklar tamamlandıktan  sonra yapılabilmektedir. Koronavirüs nedeniyle söz konusu izinlerin alınmasında veya kazıların başlamasında yaşanacak  gecikmelerden/iptallerden  AKMED sorumlu değildir. Böyle bir olumsuzluğun gerçekleşmesi durumunda kazanılan burs AKMED  tarafından iptal edilecektir. Başvuru  sahibi 2021 yılında aynı proje ile tekrar başvuru yapabilecektir.

 

Yüksek lisans ve doktora araştırma desteğine başvuran öğrencilerin çalışma planında kütüphane çalışması, şehirlerarası veya yurtdışı seyahatler bulunması ve bu taahhütlerin sonuçlar açıklandıktan sonraki dönemde mücbir nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, süreç normale dönene kadar burs ödemesi AKMED tarafından askıya alınacaktır.

 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu sürecin en kısa sürede sona ermesini umut ediyor, sizlere sağlık dolu günler diliyoruz.

 

AKMED

AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası bilimsel projelere destek verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru sahipleri başvuru tarihinde doktorasını tamamlamış olmalıdır.
 • Proje destekleri yurtiçi ve yurtdışından başvurulara açıktır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına doğrudan destek verilmemektedir. Ancak, bütünüyle bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasına yönelik değil de, söz konusu kazı veya yüzey araştırmasındaki bir soruna yönelik projelerle başvuru yapılabilir.
 • Projesi sadece restorasyon, analiz, ölçümleme ve değerlendirmeye dayanan çalışmalar destek kapsamı dışındadır.
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvuru sırasında veya proje yürütülürken başka bir kurumdan destek alınması durumunda AKMED’e bilgi verilmesi gereklidir.

Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Projesinin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya proje önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, projenin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının değerlendirmede göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 • Proje bütçesi ve gerekçelerini de içeren harcama listesi
 • Eğer proje bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 • Başvuru dosyası 20 Nisan 2020 tarihine kadar akmedburs@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Destek Miktarı

 • Destek miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup 2020 yılı için proje desteği bir defaya mahsus 10.000 TL – 15.000 TL arasında değişecektir.
 • Destek tutarları Değerlendirme Komisyonu kararı sonrasında, araştırma izinlerinin ibrazını müteakip tek seferde sorumlu araştırmacının hesabına yatırılır.

Değerlendirme

Başvuran adayların proje önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon -gerektiğinde- uzmanlık alanlarına göre başvuru dosyalarını hakemlere devreder. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyonun değerlendirmelerini göz önüne alarak destek almaya hak kazanan adayları belirler.

Proje Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Tamamlanan projelerin sonuç raporu 2 yıl içinde AKMED’e sunularak kapatılacaktır.
 • Proje tamamlandıktan sonra, en fazla iki yıl içinde yayına dönüştürülmesi ve yayında AKMED desteğinin belirtilmesi şarttır. Bu nedenle, projeye ilişkin en az bir yayının ulusal veya uluslararası hakemli veya indeksli bir dergide yayımlanması gerekmektedir.
 • Destek alan proje sahiplerinin, AKMED desteğini -proje numarasıyla birlikte- “Bu proje, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle çalışmalarının ilk sayfasında belirtmeleri gerekmektedir.
 • Projelerin en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması beklendiğinden yeni bir projeye başvuru, ancak önceki başvuru tarihi üzerinden 2 yıl geçmesi ve yayın şartını yerine getirmesiyle mümkündür. Her türlü değerlendirmede yayın şartı belirleyici rol oynamaktadır.
 • Bir projeye bir defaya mahsus destek verilir; aynı projeyle yeni bir başvuru yapılamaz.