fbpx
“Gezginlerin Gözüyle Antalya” dijital sergisi aynı ismi taşıyan 2008 yılında yayımladığımız sergi kataloğundan derlenmiş olup bazı görseller güncellenmiştir.

Gezginlerin Gözüyle Antalya / Antalya: Aus dem Blickwinkel von alten Reisen

Sergi Katalogları Dizisi / Exhibition Catalogues Series: 6

9-24 Ekim 2008 tarihleri arasında, Nürnberg Ehrenhalle Rathauses Wolffscher Bau’da düzenlenen serginin kataloğudur.
Katalog für die Ausstellung von 9 -24 Oktober 2008, Ehrenhalle Rathauses Wolffscher Bau in Nürnberg

Editörler/Herausgeber
Kayhan DÖRTLÜK
Remziye BOYRAZ

Danışman /Beratung
Burhan VARKIVANÇ

Çeviri / Übersetzung
Alaittin DEVECİ
Fikret ÖZCAN
inci TÜRKOĞLU
Erhan UÇAL

Yapım / Produktion
Orkun & Ozan Medya Hizmetleri A.Ş.
ISBN: 978-605-4018-02-4
© Suna & inan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations, Antalya 2008
Tüm metin ve fotoğrafların yayım hakkı saklıdır. Yayımcının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. / All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the publisher.