fbpx

Erken Modern Dönemde Osmanlı Pazaryerleri – İklil SelçukOsmanlı toplum düzenine göre devlete çeşitli hizmetler karşılığında vergi verenler, köylüler, esnaf ve tüccardı. Esnaf, temel ihtiyaç maddelerinden sorumlu olduğundan ihtisab denilen ve Kur’an-ı Kerim’e dayanan kurallara tabii idi.İslam devletlerinde bu prensibin uygulanması ve ilgili vergilerin toplanması için atanan devlet görevlisi muhtesibdi. Yine, İslam devletlerinde muhtesibin görevleri pazaryeri denetimi ve fiyatların kontrolü gibi dünyevi işlerle ve ahlaki açıdan toplumun kontrolünü gerektiren dini işlerle ilgili olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Osmanlılar, çeşitli yerel uygulamaları da göz önüne alarak bu İslami kurala dayanan müesseseyi kendilerince yorumlayarak şehir yönetiminde kullanmışlardı. Bu konuşmada İklil Selçuk, özellikle bedesten ve kapalıçarşı gibi merkezlerin bulunduğu önemli Osmanlı şehir pazarlarının hususiyetlerinden ihtisab kurumu ışığında bahsedecek.

Erken Modern Dönemde
Osmanlı Pazaryerleri
İklil Selçuk
Özyeğin Üniversitesi

START

11 Nisan 2019 – 17:30

END

11 Nisan 2019 – 18:30