fbpx

Bizans’a Yolculuk – Prof. Dr. Engin Akyürek – Doç. Dr. Koray DurakKayıt
Türkiye’de Bizans dönemi kültürel mirası ve Bizans çalışmalarının tarihini, Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) müdürlüğünü yürüten Bizans sanat tarihi uzmanı Prof. Dr. Engin Akyürek ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 14 yıldır Bizans tarihi üzerine ders veren Doç. Dr. Koray Durak ile konuşacağız. Bizans çalışmalarının 16. ve 17. yüzyıllarda Batı Avrupa’da ortaya çıkışına, 19. ve 20. yüzyıllarda milliyetçilik akımları etkisinde Doğu Avrupa’ya yayılmasına dair gözlemlerle başlayacak sohbette Osmanlı İmparatorluğu’nda söz konusu alandaki ilk adımlara da değinilecektir. Bizantinolojinin Cumhuriyet dönemindeki macerası, özellikle son 20 yıldır nasıl palazlanıp geliştiği ve alanın daha da gelişmesi önündeki engeller tartışılacak ana konular arasındadır. Konuklar, bu sohbet ile hem Türkiye’de Bizans kültürel varlığı, Bizans dönemi çalışmalarının evrimi ve halihazırda dünyadaki yeri hakkında bilgi edinecek, hem de Bizantinoloji örneği üzerinden Türkiye akademik hayatının bir resmini çıkaracaktır.

Başlangıç

04 Kasım 2022 – 17:30

Bitiş

04 Kasım 2022 – 19:30