fbpx

Kâtip Çelebi

AKMMAP_01_map_6646_katip
Kâtip Çelebi, Cihannüma, 1732.

“Burada pek çok cami ve hamam vardır. Bahçelerinde bol miktarda limon, turunç ve yemiş olur. Burada hurma da çok boldur. Şehrin bağ ve bahçesi doğusuna düşer, kuzeyinde bir dağ vardır. O dağ dibinde Düden derler bir nehir ki Eğirdir Gölü’nün ayağıdır. Oradan çıkıp, geri batar. Yeraltından akarak Adalie bahçeleri yakınında çıkar. Adalie’nın bütün bahçelerini suladıktan sonra şehre uğrayıp deryaya dökülür…

Ayrıca bu Adalie’nin develeri çoktur ve hepsi pırnar çalısında otlarlar. Burada susam ve çeltek de çok olur. Bursa’dan burası 11 konaktır…”