fbpx

Osmanlı Dönemi’nde Antalya ve Çevresi – Fahrettin TızlakSTART

22 Kasım 2018 – 17:30

END

Osmanlı Dönemi’nde Antalya ve Çevresi

Antalya bölgesi, XIV. Yüzyıl sonlarında Osmanlı hakimiyetine girdiğinde Teke Sancağı ismiyle Osmanlı
idari teşkilatlanmasındaki yerini almıştır. Başlangıçta Anadolu Eyaleti’ne bağlı olan bu sancak, 1812
yılında Karaman Eyaleti’ne 1864 yılında da bu eyaletin adının değişimiyle yeni oluşturulan Konya
Eyaleti’ne bağlanmıştır. 1917 yılında da müstakil mutasarrıflık haline getirilmiştir.
Osmanlı döneminde de daha önceki asırlarda sahip olduğu ticari ve ekonomik önemini muhafaza
etmiş olan Antalya ve onun merkezliğini yapmış olduğu Teke Sancağı, bu süre içersinde Osmanlı
devlet ve toplum düzeni açısından Şah Kulu ve Tekelioğlu isyanları bazı sosyal patlamalara da sahne
olmuştur.
Sunumumuzda yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Osmanlı döneminde Antalya ve çevresinde
yapılan idari düzenlemelerin yanında yaşanan sosyal olaylara da değinilecektir.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Antalya, Teke Sancağı, Türkmen, Şahkulu, Tekelioğlu

Fahrettin Tızlak

Akdeniz Üniversitesi