fbpx

Yazar Aşkım Özdizbay
Editör Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya – Remziye Boyraz Seyhan – Tuba Ertekin
Türü Kitap
Basım Yılı 2012
ISBN No. 9786054018161
Boyutlar 21 × 28 cm
Sayfa 394
Resim 122 resim
Dili Türkçe – Almanca
Çeviri Selma Bulgurlu-Gün
Dizi Adalya Ekyayın Dizisi 10

Özet

Perge’nin M.S. 1. ve 2. yy.’larda inşa edilmiş olduğu kesin olarak saptanabilen ya da bu yüzyıllara ait olduğu düşünülen yapılarından yola çıkarak, kentin söz konusu yüzyıllardaki kentleşme sürecini saptamak, bu süreci belirleyen faktörleri dönemin özgül tarihi koşulları içerisinde ele alıp, kentin Hellenistik görünümünün nasıl değiştiği, Hellenistik geleneğin ne ölçüde korunduğu, Romanizasyonun bu süreci nasıl etkilediğini ortaya koymak bu çalışmanın birincil amacını oluşturmaktadır. Perge’nin ele alınan yapılarının tarihlemelerini yeniden gözden geçirmek, kesin tarihlenemeyenlere ise kanıtlardan yola çıkarak tarihleme önerileri sunmak bir diğer amaçtır. Bu çalışmayla belirlenmeye çalışılan bir başka konu ise, varlığını yazıtlarla bildiğimiz, ancak kesin lokalizasyonu yapılamamış yapı (Bouleuterion, Sebaste Agora) ve yapı kısımlarının kesin ya da muhtemel yerlerini saptamaktır.