2021-22 Akademik Yılı kontenjanımız dolmuştur. 2022-23 dönemi için başvurular Eylül ayında açılacaktır. İlginize teşekkür ederiz. 

 

Üniversitelerde, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, öğretim üyeleri, beş gün süreli (en fazla 4 gece) konaklama masrafı AKMED tarafından karşılanmak üzere, AKMED Kütüphanesi’nde çalışabilirler.

Başvuru Süreci ve Koşullar

  • Başvuru her zaman yapılabilir.
  • Başvurular online yapılacaktır. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.
  • Aynı kişi yılda birden fazla başvuru yapamaz.
  • Araştırmacılar konaklama süresince zamanlarının büyük bir kısmını AKMED’de geçirmekle yükümlüdürler. Kütüphane Araştırma Desteği, sadece kütüphane çalışması için verilmektedir. Müze çalışması, ören yeri kazı ve araştırması, yüzey araştırması veya diğer akademik/kültürel etkinliklere katılım gibi başka bir amaç için kullanılamaz.
  • Talep edilen tarih aralığı için başvuru, en az 15 gün öncesinden yapılmalıdır.
  • 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki araştırma taleplerini içeren başvurular dikkate alınacaktır.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanlarından alacakları bir adet referans mektubunu akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderecektir (Referans mektupları danışman tarafından da aynı adrese gönderilebilir). Öğretim üyeleri için referans mektubu gerekli değildir. Referans mektubu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sadece akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderilen sorular cevaplandırılacaktır.