Not: COVID-19 pandemisi nedeniyle başvurular geçici olarak askıya alınmıştır.  Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Üniversitelerde, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında tez aşamasında olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileriyle, öğretim üyeleri, bir hafta süreli konaklama masrafı AKMED tarafından karşılanmak üzere, AKMED Kütüphanesi’nde çalışabilirler.

Başvuru Süreci ve Koşullar

  • Başvuru her zaman yapılabilir.
  • Aynı kişi yılda birden fazla başvuru yapamaz.
  • Araştırmacılar konaklama süresince zamanlarının büyük bir kısmını AKMED’de geçirmekle yükümlüdürler. Kütüphane Araştırma Desteği, sadece kütüphane çalışması için verilmektedir. Müze çalışması, ören yeri kazı ve araştırması, yüzey araştırması veya diğer akademik/kültürel etkinliklere katılım gibi başka bir amaç için kullanılamaz.
  • Bu sayfanın altında yer alan başvuru formu doldurularak online olarak gönderilmelidir.
  • Talep edilen tarih aralığı için başvuru, en az 15 gün öncesinden yapılmalıdır.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanlarından alacakları bir adet referans mektubunu akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderecektir (Referans mektupları danışman tarafından da aynı adrese gönderilebilir). Öğretim üyeleri için referans mektubu gerekli değildir.