Üniversitelerde, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, beş gün süreli (en fazla 4 gece) konaklama masrafı AKMED tarafından karşılanmak üzere, AKMED Kütüphanesi’nde çalışabilirler. Kütüphanemiz pazar günleri kapalıdır.

Başvuru Süreci ve Koşullar

  • Başvuru akademik yıl boyunca yapılabilir.
  • Başvurular çevrimiçi yapılacaktır. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.
  • Aynı kişi yılda birden fazla başvuru yapamaz.
  • Araştırmacılar konaklama süresince zamanlarının büyük bir kısmını AKMED’de geçirmekle yükümlüdürler. Kütüphane Araştırma Desteği, sadece kütüphane çalışması için verilmektedir. Müze çalışması, kazı ve yüzey araştırması veya diğer akademik/kültürel etkinliklere katılım gibi başka bir amaç için kullanılamaz.
  • Talep edilen tarih aralığı için başvuru, en az 15 gün öncesinden yapılmalıdır.
  • 01.02.2023-27.06.2023 tarihleri arasındaki araştırma taleplerini içeren başvurular dikkate alınacaktır.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, danışmanlarından alacakları bir adet referans mektubunu akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderecektir (Referans mektupları danışman tarafından da aynı adrese gönderilebilir). Referans mektubu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Desteğe ilişkin sorularınızı lütfen akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderiniz. Yalnızca yazılı olarak iletilen sorular cevaplandırılacaktır.