Üniversitelerde, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, öğretim üyeleri, bir hafta süreli (en fazla 5 gece) konaklama masrafı AKMED tarafından karşılanmak üzere, AKMED Kütüphanesi’nde çalışabilirler.

Başvuru Süreci ve Koşullar

  • Başvuru her zaman yapılabilir.
  • Başvurular online yapılacaktır. Başvuru formu için lütfen için tıklayınız.
  • Aynı kişi yılda birden fazla başvuru yapamaz.
  • Araştırmacılar konaklama süresince zamanlarının büyük bir kısmını AKMED’de geçirmekle yükümlüdürler. Kütüphane Araştırma Desteği, sadece kütüphane çalışması için verilmektedir. Müze çalışması, ören yeri kazı ve araştırması, yüzey araştırması veya diğer akademik/kültürel etkinliklere katılım gibi başka bir amaç için kullanılamaz.
  • Bu sayfanın altında yer alan başvuru formu doldurularak online olarak gönderilmelidir.
  • Talep edilen tarih aralığı için başvuru, en az 15 gün öncesinden yapılmalıdır.
  • 2021 yılı sonuna kadar olan talepler dikkate alınacaktır. 2022 yılı başvuruları ileri bir tarihte açılacaktır.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanlarından alacakları bir adet referans mektubunu akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderecektir (Referans mektupları danışman tarafından da aynı adrese gönderilebilir). Öğretim üyeleri için referans mektubu gerekli değildir.
  • Sadece akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderilen sorular cevaplandırılacaktır.