fbpx
B06_harita
Pîrî Reis Kitab-ı Bahriye, 1521.

“Andaliyye’nin denizden gelirken nişanı, onun doğu tarafında bulunan yüksek dağlardır. Bu dağlar, doğu tarafından gelir ve gün batısı tarafında sona erer. Bu dağların bittiği yerde yumru bir dağ vardır. Bu dağın gün batısı tarafları alçaktır. Bu alçak yere doğru yaklaşıp, yakın gelince, Andaliyye’nin kalesi, burcu ve surları ile belli olur. Bu kalenin önünde bir liman vardır. Bu liman küçüktür. Bu sebeple, sözü edilen limana giren gemiler, baştan ve kıçtan palamar bağlayıp öyle yatarlar. Bu limanın ağzının iki tarafında birer kule vardır. Bu kulelerden birbirine zincir gerilmiştir. Yabancı gemiler giremez.”