fbpx

Batı’nın Moda Akımlarının Peşinde: Hellenistik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne Geçiste Küçük Asya’da Görülen Özel Konutlar – Inge UytterhoevenBatı’nın moda akınlarının peşinde: Hellenistik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne geçişte Küçük Asya’da görülen özel konutlar

Roma İmparatorluğu MÖ 2. yüzyılda Yunanistan ve Küçük Asya gibi Doğu bölgelerini Roma Dünyası içine katmaya başlayınca, özel konutlarda zaten mevcut olan ve daha erken dönemlere kıyasla daha anıtsal ve temsili bir karaktere sahip Geç Klasik ve Hellenistik Dönem etkiler (örneğin peristilli avlular, kabul odaları, duvar ve taban bezemeleri) büyük ölçüde devam etmiş gibi görünmektedir.  Bununla birlikte Erken İmparatorluk Dönemi’nden itibaren, Batı’daki çağdaş gelişmelerle kısmen uyumlu olan yeni mimari ve bezeme ögeleri ortaya çıkmıştır.

Bu sunum, Küçük Asya kentlerindeki üst sınıf konutlarının, Hellenistik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne geçişteki sürekliliklerini, gelişimlerini ve değişimlerini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli antik kentlerden seçilmiş ev örneklerinden yola çıkarak (Sagalassos’taki kendi projemiz de dâhil olmak üzere) yeni “İtalyan” mimari formların (örneğin “Roma” özel hamamların), inşa malzemeleri ve tekniklerin (örneğin tuğla örgü) ve dekoratif ögelerin (örneğin mozaikler, duvar resimleri) Doğu eyaletlerine girmesiyle birlikte – Roma etkisine maruz kalma oranına bağlı olarak – bölgenin farklı alanlarında ve farklı tarihlerde (örneğin Pergamon’da erken dönemde) “geleneksel” ve “Batılı” ögelerin, “Romalı” üst sınıfın zevklerini ve ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ne şekilde uyarlandığı gösterilecektir.

Inge Uytterhoeven

Koç Üniversitesi