fbpx

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri
Kendisi Küçük Etkisi Büyük: 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
Nisya İsman AlloviKayıt
“Türk Yahudilerinin bu topraklardaki 2600 yıllık tarihi ve kültürel mirası, ülkenin sosyal ve devlet yaşamına olan katkılarının kronolojik olarak yer aldığı 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, tarihçe, etnografya, dini objelerin sergilendiği Midraş, geleneklerin, yaşam döngüsünün ve yerleşim yerlerinin anlatıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Müze, Yahudi yaşamından sunduğu kesitlerle bu topraklarda binyıllardır dinsel ve kültürel farklılıklarımızla bir arada yaşamanın meydana getirdiği ortak mirası yurt içi ve yurt dışında tanıtmaktadır. Bina içinde 3 kata konumlandırılmış olan Müze ile Neve Şalom arasında fiziki bağlantıyı kuran midraş holü sinagog içinde yapılan dini törenlerin canlı izlenebilmesine olanak sağlamakta olup müze ziyaretçisinin sünnet, düğün, Bar Mitzva gibi ritüellere fiilen tanıklık etmesini sağlamaktadır. Etnografya bölümünde “Doğumdan Ölüme Yaşam Döngüsü” teması altında, aile yadigârı geleneksel giysiler; evlilik, doğum, sünnet gibi törenlere ait çeşitli nesneler, video, fotoğraf ve belgeler eşliğinde aktarılan bilgi, Yahudi toplumu dışındaki pek çok ziyaretçi için yaşam kültürü ve gelenekler arasındaki benzerlikler açısından şaşırtıcı bir öğrenme başlatırken, topluluk üyeleri için de kültürün aktarımını ve yaşamasını sağlayan bir kaynak niteliğindedir”.

 

Başlangıç

18 Mayıs 2022 – 19:00

Bitiş

18 Mayıs 2022 – 21:00