fbpx

İmparatorluğu Belgelemek II. Abdülhamid’in Görsel Arşivi – Doç. Dr. Ahmet ErsoyKayıt
II. Abdülhamid’in saltanatında (1876-1909) Yıldız Sarayı Bâbıâli’nin yerine geçerek imparatorluğun idari merkezi haline geldi. Aynı dönemde fotoğraf, yeni bir arşiv ve belgeleme teknolojisi olarak Osmanlı bürokratik aygıtı içinde yerini almaya başladı. Abdülhamid’in yeni medya teknolojilerine olan ilgisinin de bir yansıması olarak, Yıldız Sarayı kütüphane biriminde sultan tahttan indirildiğinde sayısı 36,000’i aşan fotoğraf barındıran kapsamlı bir görsel arşiv oluşmuştu. İmparatorluk ve dünyanın çeşitli bölgelerini resimleyen manzara ve panoramalardan arkeolojik albümlere, kartvizit ve kartpostallardan suçlu fotoğraflarına uzanan çeşitli içerik ve formatta fotoğraf içeren bu arşiv, Yıldız Sarayındaki katmanlı bilgi toplama aparatının önemli bir unsuruydu. Bu konuşma Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonunu, içinde bulunduğu geniş arşivsel ve bürokratik ortam içinde değerlendirerek, koleksiyonun medya mantığını ve işleyiş şekillerini anlamayı hedeflemektedir. Oluşumunda rol oynayan fâilleri, aracıları ve tedarik zincirleri incelenerek koleksiyon, büyük ölçekli ve ucu açık bir arşiv ve belgeleme projesi olarak ele alınacaktır. Yıldız Sarayı görsel arşivinin, ticarî fotoğraf piyasası, resimli dergiler ve matbuat dünyasıyla olan yoğun ve sürekli alışverişi değerlendirilecek, geçirgenlik ve devingenliğiyle bu koleksiyonun modern görsel arşivciliğin küresel mantığına tâbî olduğu savunulacaktır.

Başlangıç

25 Kasım 2022 – 17:30

Bitiş

25 Kasım 2022 – 19:30