fbpx

Çevrimiçi Çalıştay
Mağara Kazılarıyla Anadolu PrehistoryasıKayıt
Anadolu’nun geçmişi pek çok tarihi zenginliği barındırır. Bu zenginlik Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren, başta antik kentler ve tarihöncesi yerleşimler olmak arkeolojik kazılar ile ortaya konurken mağara kazılarının hak ettiği önemi görmediği açıktır. Son yıllarda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında başlatılan mağara kazıları bu alanlardaki birikimin ne kadar zengin olduğunu ortaya koymuş ve bütüncül bir bakış açısıyla “Mağara Kazılarıyla Anadolu Prehistoryası” başlıklı bu çalıştayın düzenlenmesine vesile olmuştur.

PROGRAM
09.45-10.00 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Prof. Dr. Necmi KARUL

I. OTURUM

Moderatör: Doç. Dr. Cevdet Merih EREK
10:00-10:20 Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN “Anadolu Paleolitik Arkeolojisinde Bir Ekol: Karain”
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:50 Prof. Dr. İsmail ÖZER “Kuzey Batı Anadolu’da Yeni Bir Paleolitik Dönem Buluntu Alanı: İnkaya Mağarası”
10:50-11:00 Tartışma
11:00-11:20 Prof. Dr. İsmail BAYKARA “Orta Paleolitik Dönem Üçağızlı II Mağarası – Hatay, Türkiye”
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN “Elbistan Keçe Mağarası Kazısı”
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Doç. Dr. Deniz SARI “İnhisar Gedikkaya Mağarası 2019-2021 Yılı Kurtarma Kazılarına Ait İlk Değerlendirmeler”
12:20-12:30 Tartışma
12:30-12:50 Iraz Aslı YAMAN – Umutcan DOĞAN “Yusufun Kayası Mağarası: Final Epipaleolitik ya da Çok Erken Bir Akeramik Neolitik?”
12:50-13:00 Tartışma
13:00-13:50 Ara

II. OTURUM
Moderatör: Doç. Dr. Deniz SARI
13:50-14:10 Doç. Dr. Cevdet Merih EREK “Sezonluk Bir Anadolu’lu Natufian İstasyonu: Direkli Mağarası”
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:40 Doç. Dr. Çiler ALGÜL – Dr. Orkun Hamza KAYCI – Doç. Dr. Semra BALCI “Eşek Deresi Mağarası: Orta Toroslarda Epipaleolitik Dönem”
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Prof. Dr. Metin KARTAL “Güneybatı Toroslar’da Epi-paleolitik Dönem’e Açılan Yeni Bir Kapı: Kızılin Kazıları”
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:40 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Mete AKSAN – Dr. Yavuz AYDIN – Eşref ERBİL “Ballık Mağarası: Batı Anadolu’da Yeni Bir Epipaleolitik Merkez”
15:40-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Doç. Dr. Hamza EKMEN “Dağlık Karadeniz Peyzajında Bir Mağara Yerleşimi: İnönü Mağarası”
16:10-16:20 Tartışma
16:20-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

Başlangıç

10 Mayıs 2022 – 09:45

Bitiş

10 Mayıs 2022 – 16:30