fbpx

Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı’nda Yeni Değerlendirmeler – Sema DoğanSTART

2 Şubat 2019 – 14:30

END

2 Şubat 2019 – 00:00

Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı’nda Yeni Değerlendirmeler

Aziz Nikolaos Kilisesi yapıldığı ilk dönemden itibaren doğal afetler ve saldırılar sonucunda yeniden inşa ve onarım evrelerine sahiptir. Kilisenin ilk inşa evresi, Aziz Nikolaos’un mezarı üzerine yapıldığına inanılan 6. yy. bazilikası, son evresi 19. yy’daki onarımlardır. 20. yy.’da ise küçük müdahalelerle acil önlemler alınmıştır. Anadolu’da ve başkent Konstantinopolis’te duvar resimleri içeren sınırlı sayıdaki kiliseler dikkate alındığında, Demre’deki Aziz Nikolaos Kilisesi’nin duvar resimlerinin önemi artmaktadır. Myra kenti MS 14. yy. sonuna kadar Likya bölgesinin metropolisi konumundadır. Myra’nın metropolis olarak seçilmesinin nedenleri ticari ve ekonomik öneminin yanı sıra Aziz Nikolaos’un burada yaşayıp ölmesi ve mezarını barındırmasıdır.

Kazı çalışmaları 1989-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötüken başkanlığında devam etmiştir. 2012’den itibaren aynı üniversiteden Prof. Dr. Sema Doğan tarafından kazılar yürütülmektedir. Mimari buluntular kilise ve ek yapılarının 11. yy.’da bir manastırın parçası olduğunu ortaya koymuştur. Kazılarda açığa çıkan yapılar, mimari ve liturjik taş elemanlar ile küçük buluntular kilisenin tarihine ışık tutar.

Sema Doğan,

Hacettepe Üniversitesi