fbpx
Poseidon mozaiğinden detay, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi. MS yak. 2-3. yüzyıl
© Zeugma Arkeoloji Projesi
Bugün Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen
mozaik, türünün en güzel örneklerinden biridir. Bir havuzun zemini
veya önemli bir salonun taban döşemesi olduğu tahmin edilen bu
mozaiğin merkezinde bir çift denizatı (hippokampos) süren Deniz
Tanrısı Poseidon, elinde üç çatallı zıpkınla resmedilmiştir. Mozaiğin
alt kısmında solda tüm ırmakların tanrısı Okeanos ve karısı Denizler
Kraliçesi Thetis resmedilmiştir. Mozaiğin arka planında ise çeşitli deniz
canlıları görülmektedir.
Poseidon, Olympos’ta yaşayan tanrılardan biri olup deniz, deprem, sel,
kuraklık ve atların tanrısıydı. Sağlam yapılı ve gür sakallı Poseidon’un
en ayırt edici sembolü, üç çatallı zıpkın yani trident idi. Bazen deniz
canlılarıyla (kerevit, ahtapot, balık vb.) kaplanmış bir kaya parçası
savururken de tasvir edilirdi.
Okeanos, dünyanın tüm tatlı sularının (nehirler, kuyular, kaynaklar
ve yağmur bulutları) ve dünyayı çevreleyen Okeanos Nehri’nin Titan
tanrısıydı. Okeanos, sanatta -Nehir Tanrı’sının oğullarının da tasvir
şekli olan- boğa boynuzlu ve yılan kuyruklu olarak tasvir edilmiştir.
En önemli sembolleri balık ve yılandı.
Thetis, dünyayı besleyen ana tatlı su kaynağının Titan tanrıçasıydı.
O, dünyayı çevreleyen tatlı su Okeanos’un karısıydı ve nehirlerin,
kaynakların, derelerin ve çeşmelerin anasıydı.
Mozaikte görülen yunus, ahtapot, kerevit, yılan balığı gibi deniz
canlıları oldukça canlı bir şekilde tasvir edilmiştir.