fbpx

Yazar Zeynep Özüsağlam-Mutlu
Editör Kayhan Dörtlük v.d.
Türü Kitap
Basım Yılı 2013, Antalya
ISBN No. 9786054018178
Boyutlar 21 × 28 cm
Sayfa 215
Resim 33 Harita
Dili Türkçe
Dizi Adalya Ekyayın Dizisi 11

Özet

… Birkaç istisna dışında kariyerlerini kendi memleketleri dışında, fakat genelde yine İmparatorluğun Doğu bölgelerinde yaparak buralarda Roma’yı resmi olarak temsil eden ve bu şekilde Roma’ya olan bağlılıkları açıkça görülen Lykialı ve Pamphylialı senatörler; memleketlerinde yaptıkları hayır işleriyle de buralara olan bağlılıklarını göstermişlerdir. Elbette, bu hayırhahlık, Roma’nın da dikkatini çeken bir durumdu. Bölge halkının Romalı bir senatörden memnuniyeti; sadece bu senatörü ilgilendiren onursal bir durum olmayıp; aynı zamanda, Roma açısından da siyasi bir propaganda niteliğindeydi. Her iki bölgeden gelen senatörler, kariyerleri dışında Romalılaşmayı yaygınlaştırmak adına yaptıkları hayır işleri vesilesiyle birtakım unvanlar da elde etmişlerdir. Fakat senatörlerin bir euergetes sıfatıyla yaptıkları bu “iyi işler” sadece bireysel bir çerçevede de kalmamış; bu senatörlerin aileleri de memleketlerinde, aynı zamanda Roma’ya bağlılığın da bir göstergesi olarak, hayır işleriyle uğraşmışlardır. Pergeli Planciuslar’dan Plancia Magna buna verilebilecek en iyi örnek olup; memleketinde gösterdiği imar faaliyetleri ve yaptığı hayır işleriyle, Küçükasya’da Romalı aristokrat bir kadını en iyi temsil eden kişi olarak sayılmaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde Pataralı Viliuslar’dan Vilia Procula, yine senatör bir aileden gelen soylu bir Romalı kadın olarak, memleketinde yaptığı hayır işlerinden dolayı onore edilmiştir…