fbpx

ADALYA

Koç Üniversitesi  AKMED  (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi) Yıllığı

Adalya, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (AKMED) uluslararası hakemli süreli yayınıdır. Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna kadar olan süre ile sınırlıdır. ADALYA, A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) – CC / A&H (Current Contents / Arts & Humanities), TÜBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)  Scopus, Index Copernicus ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Adalya için yazıların kabulü her yıl 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasındadır.