fbpx

Letoon Kutsal Alanı Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) ve Gelecek Perspektifi – Sema Atik KorkmazSTART

18 Mayıs 2019 – 14:30

END

18 Mayıs 2019 – 15:30

Letoon Kutsal Alanı

Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) ve Gelecek Perspektifi

Fethiye-Antalya körfezleri arasındaki Teke Yarımadası’nın güneybatısında tektonik bir çöküntü alanında bulunan Eşen Ovası, Eşen Çayı’nın taşıdığı alüvyonlarla şekillenmiştir. Letoon Kutsal Alanı ovanın kuzeybatısındaki Koca Tepe’den kuzeybatıya doğru bir sırt olarak uzanan küçük zirve Tümtüm Tepe’nin eteklerinde, ovanın en düşük kodunda kurulmuştur. Dip tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tüm alüvyal alanlarda kurulmuş olan antik yerleşimler gibi, günümüze ulaşıncaya kadar geçen zaman içinde değişimler geçirmiş ve kalın alüvyon katmanları altında kalmıştır. Letoon’da bölgenin diğer kıyı yerleşimleri gibi önce bir körfez, ardından lagün ve en son karalaşan bir alanda yer alır. Letoon Kutsal Alanı’ndaki araştırmalar 1840’tan günümüze ulaşan bir süreçte şekillenmiştir. İlk sistematik araştırmalar 1962 yılında H. Metzger yönetiminde Fransız akademisyenler tarafından başlatılmıştır. İkinci dönem sistematik araştırmalar 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Başkent Üniversitesi başkanlığına emanet edilmiştir. 09/12/1988 tarihinde Ksanthos ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne Üstün Evrensel Değerleri (OUV); Likya ve sonrasında Batı mimarisine olan etkisi, Likçenin kısmen anlaşılmasına olanak veren yazıtlarıyle kültürel (ii) ve (iii) kriterlerine uygunluğu nedeniyle dahil edilmiştir.

Zaman içerisinde ne denli değişirse değişsin, Letoon’un mimari gelişimine neden olan eylemler din ve politika etrafında şekillenmiştir. Konuşma UNESCO’nun kuruluş amacına ve öngördüğü stratejik hedeflerine paralel olarak hazırlanan disiplinlerarası Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) ve Letoon’un gelecek perspektifi hakkındadır.

Sema Atik Korkmaz

Başkent Üniversitesi