AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara destek vermek amacıyla tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora projelerine burs verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde doktora öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.3).
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvurular  30 Nisan 2021 tarihine kadar https://koc.dreamapply.com/tr_TR/courses/course/284-akmed-doctoral-level-fellowship?search=451881 adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Desteklenmesine karar verilen tezler Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

 Online Başvuru Sistemine Yüklenecek Başvuru Evrakları

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Tezin konusu, amacı, yöntemi, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (Komisyon’un yapacağı değerlendirmede araştırma veya tez önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, tezin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının göz önüne alınacağı unutulmamalıdır.)
 • Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya Müze Müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu izinler de sisteme yüklenmelidir.
 • Halihazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.6).
 • Tez danışmanından alınacak en az bir adet imzalı referans mektubu için aday tarafından sistem üzerinden referans talebi oluşturulacak ve talep gönderilen kişi yine sistem üzerinden mektubunu gönderecektir.
 • Başvurunun AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Sadece e-posta ile sorulan sorular yanıtlanacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen adaylar Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Değerlendirme

Başvurular adayların tez önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon başvuru dosyalarını gerekli görürse uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderir. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyon değerlendirmelerini göz önüne alarak burs almaya hak kazanan adayları belirler.

Burs Miktarı

Burs miktarı her yıl AKMED Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup 2021 yılı için doktora bursu bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Destek verilecek projeler Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek ve proje sahibinin hesabına yatırılacaktır.

Tez Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Bursun alındığı tarihten itibaren 6 aylık sürelerle hazırlanan raporlar, öğrencinin imzası ve danışmanın da parafıyla, AKMED’e iletilmelidir. Ara raporlarda, yapılan çalışmaların gelişme durumu, teknik, idari ve mali bilgileri yer almalıdır.
 • Bursiyerin öğrenci statüsünün ortadan kalkması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışma esnasında başka bir kurumdan alınan destek olduğunda bu durumun AKMED’e bildirilmesi gerekmektedir.
 • Ara raporların üst üste iki defa sunulmamış olması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışmada mali kaynakların kötü kullanılması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Tez başlığında yapılacak herhangi bir değişiklik veya konunun değiştirilmesi halinde AKMED’e bilgi verilmesi zorunludur; söz konusu değişiklik uygun bulunmadığı takdirde bursun iadesi söz konusudur.
 • Tezin kabul tarihinden sonraki 3 ay içerisinde bir kopyasının basılı olarak -okuyucuların kullanımı için- AKMED Kütüphanesine ulaştırılması gereklidir.
 • Burs alan öğrencilerin, AKMED desteğini proje numarasıyla birlikte “Bu tez, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresini tezlerinin veya tezlerinden üretilecek yayınlarda ilk sayfalarda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Tezi tamamlanan öğrenci, yapmış olduğu harcamaların bir listesini de AKMED’e vermekle yükümlüdür. Fiş, fatura vb dokümanların iletilmesi gerekli değildir.
 • Talep edildiğinde tezini tamamlayan öğrenci -masrafları AKMED tarafından karşılanmak üzere- taraflarca belirlenecek bir tarihte (bir defalığına) tez çalışmasının sunumunu AKMED’de ve çevrimiçi olarak yapmakla yükümlüdür.
 • Tezin yayını konusu tez sahibinin tasarrufunda olup AKMED herhangi bir kısıtlama veya tedbir getirmez.