fbpx
AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında, Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara destek vermek amacıyla tez aşamasındaki doktora projelerine burs verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru tarihinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde doktora öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir.
 • Başvurular, Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvurular  31 Mart 2024 tarihine kadar https://apply.ku.edu.tr/courses/course/284 adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Desteklenmesine karar verilen tezler Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.

 Çevrimiçi Başvuru Sistemine Yüklenecek Başvuru Evrakları

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş.
 • Başvuru linkindeki şablona uygun olarak hazırlanmış araştırma önerisi.
 • Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili Kazı ve Yüzey Araştırması Başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu izinler de sisteme yüklenmelidir.
 • Halihazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir.
 • Tez danışmanından alınacak  bir adet imzalı referans mektubu için aday tarafından sistem üzerinden referans talebi oluşturulacak ve talep gönderilen kişi yine sistem üzerinden mektubunu gönderecektir. Tez danışmanından referens mektubu alınması zorunlu olup, isteyen adaylar ek referans mektupları da talep edebilirler.
 • Başvurunun AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Sadece e-posta ile sorulan sorular yanıtlanacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen adaylar, Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin ayrıca e-posta veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Değerlendirme

Başvuran adayların tez önerileri, AKMED Yönetim Kurulu’nda ön elemeye tabi tutulur. Yönetim Kurulu, başvuru dosyalarını gerekli görürse uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderir. Yönetim Kurulu, nihai değerlendirmesini, varsa hakem raporlarını da dikkate alarak yapar ve burs almaya hak kazanan adayları belirler.

Burs Miktarı

Burs miktarı her yıl AKMED Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup  2024 yılı için doktora bursu bir defaya mahsus olmak üzere  maksimum 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tez Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Bursun alındığı tarihten itibaren 6 aylık sürelerle hazırlanan raporlar, öğrencinin imzası ve danışmanın da parafıyla, AKMED’e iletilmelidir. Ara raporlarda, yapılan çalışmaların gelişme durumu, teknik, idari ve mali bilgileri yer almalıdır.
 • Bursiyerin öğrenci statüsünün ortadan kalkması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışma esnasında başka bir kurumdan alınan destek olduğunda bu durumun AKMED’e bildirilmesi gerekmektedir.
 • Ara raporların üst üste iki defa sunulmamış olması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışmada mali kaynakların kötü kullanılması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Tez başlığında yapılacak herhangi bir değişiklik veya konunun değiştirilmesi halinde AKMED’e bilgi verilmesi zorunludur; söz konusu değişiklik uygun bulunmadığı takdirde bursun iadesi söz konusudur.
 • Tezin kabul tarihinden sonra, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde yüklendiğinde oluşan linki akmedburs@ku.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Burs alan öğrencilerin, AKMED desteğini proje numarasıyla birlikte “Bu tez, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresini tezlerinin veya tezlerinden üretilecek yayınlarının ilk sayfalarında belirtmeleri gerekmektedir.
 • Tezi tamamlanan öğrenci, yapmış olduğu harcamaların bir listesini de AKMED’e vermekle yükümlüdür. Fiş, fatura vb dokümanların iletilmesi gerekli değildir.
 • Talep edildiğinde, tezini tamamlayan öğrenci -masrafları AKMED tarafından karşılanmak üzere- taraflarca belirlenecek bir tarihte (bir defalığına) tez çalışmasının sunumunu AKMED’de ve çevrimiçi olarak yapmakla yükümlüdür.
 • Tezin yayımlanması tez sahibinin tasarrufunda olup, AKMED herhangi bir kısıtlama veya tedbir getirmez.