fbpx

Yazar Galip Alçıtepe
Editör Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya
Türü Kitap
Basım Yılı 2005, Antalya
ISBN No 9757078271
Boyutlar 14.7 × 21 cm
Sayfa 102
Resim 6 resim
Dili Türkçe

Özet

Halkevlerinin kurulması olayı gerçekte, emperyalist güçlere karşı verilen Milli Mücadele (1919-1922) sonucu ortaya çıkmış Türkiye Cumhuriyeti’nin, uygarlaşma savaşının somut delilidir. Büyük bir imparatorluğun külleri üzerinde ayağa kalkmaya çalışan genç Cumhuriyet için çağdaşlaşmaktan başka seçenek yoktu.

Nüfusunun büyük kesimi okuma-yazma becerisinden dahi yoksundu. Üst üste yaşanılan savaşların getirdiği bitkinlik, beraberinde umutsuzluğu yaratmıştı. Sanayileşme kavramının bilinmediği ülkede, tarım son derece ilkel koşullarla yapılmaktaydı.

Halkevleri böylesi bir ortamda varolmaya çalışan topluma ulusal benlik vermeyi beraberinde çağdaşlaşma hareketini başlatmayı hedefledi. Bunun için de, başta genel merkezde Ülkü olmak üzere muhtelif
dergiler yayınlandı.

Bu araştırmada 1932 yılında açılan Antalya Halkevi’nin çıkardığı Çağlayan ve Türkakdeniz dergileri çeşitli yönleriyle ele alındı.