fbpx

Kilikiai Pylai’dan Tarsus’a: Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları – Deniz KaplanKayıt
Tarsus, Anadolu’nun kadim kentlerindendir. Kentin ismi, ilk olarak Hitit kaynaklarında “Tarz(s)a” olarak anılmaktadır. Asur yıllıklarında kentin adı “Tarzi”dir. Eski Yunanlar ve Romalılar tarafından Tarsos/Tarsus olarak adlandırılan kent, günümüzde Tarsus ismi ile yaşamaya devam etmektedir. Geniş̧ tarım arazileri, Kydnos Nehri’nin oluşturduğu liman ve Tarsus’un antik yollar üzerindeki vazgeçilmez konumu, Tarsus’u antik dünyanın zengin bir ticaret ve kültür kenti olmasını sağlamıştır. Bu sayede Tarsus tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan yüzyıllarca devam eden bir kültür birikimine sahip olmuştur.

Antik Tarsus’un üzerinde güçlü bir şekilde yaşamaya devam eden günümüz Tarsus’u, kültürel birikimin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret etmektedir. Buna karşın bugünkü Tarsus, antik Tarsus’un kalıntılarına ve onlar aracılığıyla ulaşılacak bilgilere erişmek için engel teşkil etmektedir. Bu nedenle antik Tarsus ile ilgili kent merkezi dışındaki farklı alanlarda arkeolojik çalışmaların sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda kentlere değer katan bir diğer unsur, hinterlantlarıdır. Günümüz Tarsus İlçesi’nin dağlık arazisi, antik Tarsus kentinin geçmişte de bir parçasıydı. 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, sadece Tarsus’un dağlık coğrafyasının kültürel mirasını ortaya çıkarmak için değil, bilakis antik Tarsus’un bazı karanlık hususlarını anlamamıza ve yeni sorular sormamıza da olanak sunmuştur.

Başlangıç

18 Ekim 2022 – 17:30

Bitiş

18 Ekim 2022 – 19:30