fbpx

Editör Bekir Onur
Türü Kitap
Basım Yılı 2003, Antalya
ISBN No 9757078182
Boyutlar 150×210 mm
Sayfa 72 sayfa
Resim
Dili Türkçe
Dizi Kongre, Sempozyum, Seminer Dizisi 1

Özet

Müze eğitimi Batı ülkelerine oranla Türkiye’de oldukça yeni bir konu. Ama bu alanın ülkemizde de gitgide gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalar ve yayınlar hızla artıyor. Bütün sorun, bu münferit girişimleri belirli bir politikaya bağlamak, örgütlü ve düzenli hale getirmek, yurt düzeyine yaymakta düğümleniyor. Üniversite cephesinde böyle bir bütünleştirme çabası var. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “Müzecilik Anabilim Dalı” 1989’dan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı “Müze Eğitimi Anabilim Dalı” 1997’den beri bu konuda uğraş veren akademik merkezler. Konu üniversiteler dışında yer alan birtakım kuruluşların da ilgi alanı içinde. Bunların başında Vehbi Koç Vakfı’na bağlı Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü geliyor. Bu kuruluş, müze eğitimini ülke düzeyine yaymak, başta müzeciler olmak üzere ilgili bütün çevrelerde müze eğitimi anlayışını yerleştirmek üzere bir girişim başlattı. Bu girişimin ilk ürünü “Akdeniz Bölgesi Müzeleri İçin Müze Eğitimi Seminerleri 1” oldu. Bu seminerlerin ülkemizin diğer bölgelerinde de düzenleneceği tahmin edilebilir. Böylece, başta alana en yakın kişiler olan müzecilerin ve onların meslek örgütlerinin, sonra diğer sivil toplum örgütü mensuplarının, eğitimcilerin, araştırmacıların konuya sahip çıkmalarını beklemek yanlış olmayacaktır. Konunun devlet katında benimsenmesi kuşkusuz en etkili adım olacaktır.

10-11 Ekim 2002 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen müze eğitimi semineri bölgedeki bütün müzelerin uzmanları ile Müzeciler Derneği, Arkeologlar Derneği, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği, Sanat Tarihi Derneği yetkililerini bir araya getirdi. Üniversitelerin ilgili anabilim dallarının mensupları da oradaydı. Amaç hem müzecilikteki gelişmeleri konuşmak, hem de ilk kez topluca müze eğitiminin sorunlarını tartışmaktı…

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Açılış Konuşmaları
Bildiriler
Bekir Onur,   “Müze Eğitimi: Temel İlkeler ve Politikalar”
Tomur Atagök,   “Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar”
Halil Nalçaoğlu,  “Modern Toplumda Sergileme Felsefesi ve Müzeler”
Fersun Baykoç,   “Türkiye’de Müze Eğitimi Uygulamaları”
Sonuç Raporu
Türkçe Yayınlar
Proje
Program
Seminere Katılanlar