fbpx

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ



Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), daha önce iki kez, 2013 ve 2016 yıllarında, “Para Tarihi ve Numismatik Kongresi” düzenlemiş ve bu kongrelerin bildiriler kitabı yayımlanmıştı. “Üçüncü Uluslararası Para Tarihi ve Numismatik Kongresi” ise 1-4 Nisan 2024 tarihlerinde AKMED Konferans Salonu’nda toplanacaktır.

Akdeniz coğrafyasıyla sınırlı tutulacak olan bu Kongrenin amacı, Akdeniz Dünyası’na ilişkin para tarihi ve numismatik konularında çalışan seçkin biliminsanlarının bir araya getirilerek özgün araştırma sonuçlarının paylaşılması, Lidyalılardan İslam devletlerine Akdeniz’de şekillenen kültürel ve ekonomik çeşitliliğin yanı sıra Anadolu’nun parasal ve iktisadi geçmişine dikkat çekilmesi ve bu alana bilimsel bir katkı sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Kongrede sunulacak bildirilerin konularını, para kavramının ortaya çıkışı ve en erken sikkelerden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar Akdeniz’e damgasını vurmuş kültürlerin para ve ekonomi tarihinin yanı sıra bu coğrafyada üretilmiş veya dolaşım görmüş sikkeler ile pazar ekonomisinin işlemesinde ve değer belirlemede en önemli kamusal araçlardan biri olan ticari ağırlıklar oluşturacaktır.

Kongre dili İngilizcedir.

Bilim Kurulu
Dr. Michel Amandry (French National Library, Paris)
Dr. Andrew Burnett (British Museum, London)
Prof. Dr. François de Callataÿ (Royal Library of Belgium, Brussels)
Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Christopher Howgego (University of Oxford, Ashmolean Museum)
Dr. Ute Wartenberg Kagan (The American Numismatic Society, New York)
Prof. Dr. Andrew Meadows (New College, Oxford)
Prof. Dr. Johannes Nollé (Ludwig-Maximilians Universität München)
Dr. Ulrike Peter (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)
Prof. Dr. Ahmet Tolga Tek (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir)
Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi-AKMED)
Prof. Dr. Ceren Ünal (Celal Bayar University, Manisa)
Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society, New York)
Prof. Dr. Bernhard Weisser (Staatliche Museen zu Berlin)
Program Bildiri Özetleri Ulaşım