fbpx

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİKurullar
BİLİM DANIŞMA KURULU
Dr. Andrew Burnett
Prof. Dr. François de Callataÿ
Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün
Prof. Dr. Christopher Howgego
Dr. Ute Wartenberg Kagan
Prof. Dr. Andrew Meadows
Prof. Dr. Johannes Nollé
Dr. Ulrike Peter
Prof. Dr. Ahmet Tolga Tek
Prof. Dr. Oğuz Tekin
Prof. Dr. Ceren Ünal
Dr. Peter van Alfen
Prof. Dr. Bernhard Weisser

KOORDİNASYON KOMİTESİ
Dr. Remziye Boyraz Seyhan
Dr. Arif Yacı

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Rukiye Bozok
Emrullah Can
Burcu Topkaya Şeneren
Özge Yanardağ
Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), daha önce iki kez, 2013 ve 2016 yıllarında, “Para Tarihi ve Numismatik Kongresi” düzenlemiş ve bu kongrelerin bildiriler kitabı yayımlanmıştı. “Üçüncü Uluslararası Para Tarihi ve Numismatik Kongresi” ise 1-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ramada Plaza Antalya Otel’de toplanacaktır.

Akdeniz coğrafyasıyla sınırlı tutulacak olan bu Kongre’nin amacı, Akdeniz Dünyası’na ilişkin para tarihi ve numismatik konularında çalışan seçkin bilim insanlarının bir araya getirilerek özgün araştırma sonuçlarının paylaşılması, Lidyalılardan İslam devletlerine Akdeniz’de şekillenen kültürel ve ekonomik çeşitliliğin yanı sıra Anadolu’nun parasal ve iktisadi geçmişine dikkat çekilmesi ve bu alana bilimsel bir katkı sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Kongre’de sunulacak bildirilerin konularını, para kavramının ortaya çıkışı ve en erken sikkelerden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar Akdeniz’e damgasını vurmuş kültürlerin para ve ekonomi tarihinin yanı sıra bu coğrafyada üretilmiş veya dolaşım görmüş sikkeler ile pazar ekonomisinin işlemesinde ve değer belirlemede en önemli kamusal araçlardan biri olan ticari ağırlıklar oluşturacaktır.

Kongre dışardan izleyiciye kapalı olup izlemek isteyen akademisyen ve araştırmacıların akmednumis@ku.edu.tr adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kongre dili İngilizcedir.

Online izlemek için kayıt Program Bildiri Özetleri Ulaşım Genel Bilgiler Bildiriler Kitabı