fbpx

Çevrimiçi Konferans
Tüccar Hileleri: Kilikya, Kıbrıs ve Memlûk Limanlarında Hileli Ticaret (1260-1310)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UstaKayıt
12. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Doğu Akdeniz’deki İslam devletlerinin Haçlılara karşı elde ettiği askeri başarılar Papalığa kereste, demir ve köle gibi çeşitli stratejik emtiaların bu devletlere satışını yasaklayan çeşitli kararnameler yayınlatmıştır. Zaman zaman bu kararnamelerdeki yaptırımlar caydırıcı olsa da bölgedeki Hıristiyan tüccarların kişisel kazanımlarının yüksek olması sebebiyle bu trafiğin devam ettirilmesi için yeni yollar üretilmeye çalışılmıştır. Bu sunumda papalık ve bölge güçlerinin yasaklarına rağmen Doğu Akdeniz tüccarlarının, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında, Kıbrıs ve Kilikya Ermeni Krallığı üzerinden Memlûklerle ticareti devam ettirmek için başvurdukları hileler anlatılacaktır.

 

Başlangıç

28 Şubat 2022 – 21:00

Bitiş

28 Şubat 2022 – 21:00