fbpx

2019 – 2023 AKMED Burs ve Destek Programı Kazanan Başvurular2019 YILINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
Zeynep Olgun Seafaring in the Eastern Mediterranean Between 6th and 11th Centuries
Bahattin Bayram Yakın Doğu Kiliseleri’nin Lycia Kiliseleri Üzerine Etkileri
Çağlar Demir Andriake Antik Kenti A Kilisesi Bizans Dönemi Mimari Plastik Eserleri
Nedim Güvenç Philostratos’un Bioi Sophiston Adlı Eserinin Yunan Bios Geleneği Açısından İncelenmesi
Dilek Çobanoğlu Osrhoene Bölgesi-Edessa Roma Dönemi Heykeltraşlık Eserleri
Elif Alten Güler Antikçağ’ın Onurlandırma Sistemi: Perge, Phaselis, Termessos, Kibyra
Erkan Kurul Eskiçağ Akdeniz Thalassografisi (Denizcilik Yazım Geleneği)
Güzel Öztürk Kültepe’de Bulunan M.Ö. 3. Binyıl’a ait Mühür ve Mühür Baskıları Üzerindeki Sahneler ve Stilistik Özellikler
İlkay Atav Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kuzeybatı Pisidia Bölgesi Ekonomik Yapı ve Ticaret
Varlık İndere Yerleşmelerin Terk Süreçleri: Aşıklı Höyük Yerleşimi Örneği
Firuzan Melike Sümertaş From Antiquarianism to Urban Archaeology: Transformation of Research on ”old” Istanbul Throughout Nineteenth Century
Şenkal Kileci Kibyratis Pantheon’u ve Kültleri
Cüneyt Öz Myra ve Andriake Geç Roma Dönemi Seramikleri
Murat Tosun Dara (Anastasıopolıs) Roma, Geç Antik-Erken Hristiyanlık Dönem Seramikleri
2020 YILINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
Beril Erçin Olympos Kazısı Cam Buluntuları
Ecem Akkaya Arkeolojik Materyal Üzerinden Antik Çağ’da Cinsel Baskınlık ve Toplumsal Cinsiyet Temsili
Berker Kalfa Arykanda Odeon Yapısında Görülen Bozulmaların Teşhisi ve Koruma-Onarım Önerileri
Melih Gül MÖ 1. Binden Roma İmparatorluk Dönemi Sonuna Kadar Anadolu’da Stylus
Fatih Yılmaz Antik Çağ Anadolusu’nda Kâhinler
Deniz Genç İzmir Panaztepe Kazısı Camlarının Arkeometrik Analizleri
Esra Tütüncü Ariassos Tarihi ve Sikkeleri
Beste Tomay Myra’nın Limanı Andriake Kazılarında Ele Geçen Ticari Amphoralar
Merve Yeşil Aleksandria Troas Antik Kenti HS Sektörü Roma Seramiği
Özge Acar Principatus Devri Küçük Asya’sında Yunan Teatral Gösterileri: Roma’nın Bakışı ve İmparatorluk Politikaları
Ömer Faruk Göker Hadrianopolis Tarihi ve Sikkeleri
İrem Albayraktaroğlu Anadolu ve Doğu Trakya Mezar Mimarisi Örtü Sistemleri: İÖ. 3. Bin-Geç Roma Dönemi
Aysun Kara Horatius’un Yaşam Anlayışı
Semih Orhan Patara Sunakları
Deniz Yılmaz Parion Su Yolları (Temin, Dağıtım, Tahliye)
2021 YILINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
Cana Vilken Çoraklı Cicero’da Ruh Halleri Üzerine Bir Çözümleme
Mustafa Eyüp Güzelbey Düzpüren Örenyeri’nde Seramik Üretimi ve Akdeniz  Ticareti ile İlişkisi
Hilal Uslu Psidia Bölgesi Erenler Tepe Yerleşmesi
Mehmet Çalgıcı M.Ö 4. Binyıldan M.Ö 2. Binyıla Kızılkaya Tepesi ( Kırıkhan / Hatay) Maddi Kalıntıları Bağlamında Amik Ovası’nda Kült Peyzajı ve Sosyal Hafıza
Ayşe Taşkesen Antalya Arkeoloji Müzesi Deposunda Korunan Bulleler
Ömer Yiğiteli Pisidia’da Askeri Bir Yerleşme; İnler Mevkii
Başak Kalfa Ataklı Monuments of the Classical Past into Archaeological Ruins: Gymnasia, Palaestrae and Stadia from Late Antiquity up to Modern Times
Hacer Yeliz Öztunç Pamphylia Bölgesi Roma Dönemi Heykeltıraşlığı ve Suriye Etkileşimi
Büşra Karabulut Lykia’nın Komşu Bölgeler ve Bağımsız Kentlerle Olan Sınırları ve Politik İlişkileri
Halil Mert Erdoğan Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Likya Duvarları
Özge Bozkurtoğlu Kıbrıs Lusignan Krallığında Çok kültürlülük (1291-1474)
Hüseyin Hakan Gazioğlu Bizans Manastırlarında Mekânsal Yerleşim ve Tanımlama Problemi: Bizans Manastırlarının Mimari Organizasyonu
Sezer Seçer Fidan Hitit Yazılı Kaynaklarında Nehir Tanrıları
Nurdan Çetinkaya Kıbrıs Mutasarrıflığı (1861 – 1878)
Pınar Özükurt Tepecik – Çiflik Höyük Faunal Kalıntılarının Kararlı İzotop Analizi
Uğurcan Orhan Amphora Buluntuları Işığında Phaselis’in Akdeniz Ticaretindeki Yeri
Ersin Bakış Klasik – Hellenistik Dönemlerde  Erythrai Tarihi ve Sikkeleri ve Digital Beşeri Bilimlerin Bir Numismatik Çalışmasında Uygulanması
Salih Okan Akgönül Kremna Tarihi ve Sikkeleri
2022 YILINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
Burcu Dama Patara Liman Caddesi Kazılarında Ele Geçen Sikkeler
Gökçe Öztürk Tracing Animal Herding Patterns of Central Anatolian Neolithic Populations with Carbon and Nitrogen Isotope Analysis
Aziz Cem Kayaalp Metals in Alchemic Traditions and Its Possible Practical Repercussions in Western Anatolian Metalwork in the Second Half of the 1st Millenium BCE
Burhan Göz Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecinde İnsan ve Çevre Etkileşimi
Ebru Gizem Ayten Dichotomy of Pigs in Hittites: Dirty But Necessary? An Assesment on zoorarchaeological evidence of Hittite cities
Bahar Oğuş Antik Dönemde Kent Kimliği ve Analizi: Perge Antik Kenti
İnan Kopçuk ASPENDOS ROMA KERAMİĞİ (FINE WARES): MATERYAL KÜLTÜR VE ÜRETİM İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE DİAKRONİK BİR İNCELEME
Dicle Kaya Geç Antik Çağ’a Kadar Doğu Trakya ve Anadolu’daki Roma Köprüleri: Tipolojik ve Mimari Açıdan Toplu Değerlendirme
Göknur Karahan Kuzeydoğu Ege’de Paleolitik Çağ: Yntmataş Teknolojisi ve Erken İnsan Hareketleri
Yasin Cemre Derici Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Teke Yarımadası
2023 YILINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
Dilay Kara Scenes about Moses in Byzantine Manuscripts between 9th and 13th Centuries
Selman Oğuzcan Ünal The spatial relationship between spolia embedded on the walls of Aslanhane and Alaeddin Mosques
Mertcan Tunca Epigrafik Belgeler Işığında Roma İdaresi Altında Aspendos
Elçin Yalınkılıç Female Monarchs in the Medieval Byzantine Court: Irene of Athens and Theodora the Armenian
Zekiye Eleni Tutal Anicia Iuliana and her patronage of the Hagios Polyeuktos Church
Uygar Ozan Usanmaz Tlos Antik Kenti Sikke Buluntuları
Devrim Sönmez At Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe and Its Vicinity: İnteractions Between the Landscape and People Who Built The Erliest Monumental Asrchitecture
Dilan Taştekin Tarihçi Procopius’un Eserlerinin Geç Antik Devri İstanbul, Anadolu, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de Tarih Yazımına Katkıları
Beyza Gülmez Perge Akropolis Keramik Buluntuları Işığında Ovalık Antalya’nın Demir Çağı Öncesi Kültür Gelişimi: Etkileşim ve Oluşum
Ozan Yıldırım Larisa ( Aiolis ) Nekropolisi: Topografya, Mimari ve Toplumsal- Temsili Kodlar
Nuray Nisan Köknar Cultural Landscape and Connectivity of the Coastal and Inland Western Anatolia during the late Bronze age
Elif Bilge Architecture and “Armature” in Roman Asia Minor: A Holistic Reading of Urban and Rural “Dwelling
Övünç Şahin Osmanlı Anadolu’sunda İklim Değişikliği ve Küçük Buzul Çağı (1650-1850)
İlksen Dilmaç Amerika Birleşik Devletleri’nin Bilâdüşşâm’daki Ticari Faaliyetleri (1836-1918)
Çiğdem Aytekin A Socio – Economic  Reading of Roman Countryside: Space settlement an Production in Southern Asia Minor (3RD- 8TH CENTURY AD)
Ebru Kırkanlı Kaunos Antik Kenti Stoa Kazılarından ele geçen Arkaik Dönem’den başlayarak Klasik,Hellenistik, Roma ve Geç Roma Dönemi’ne kadar uzanan kaliteli ve kaba seramik grubuna ait malzemenin değerlendirilmesi.
2019 YILINDA DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI
Doç. Dr. Gülsün Çiler Algül Orta Toroslar Kaya Resimleri Araştırması
Dr. Hüseyin Sami Öztürk Nikaia Egemenlik Alanındaki Roma / Hacı Yolu’ nun Yeniden Haritalanması
Asst. Prof. Müge Durusu Hitit İmparatorluğu’nun Batı Sınırının Peşinde:Ankara İli, Polatlı İlçesi’ndeki Hitit İzlerinin Tespit Edilmesi
Doç.Dr. Ralf Becks Prehistorik Dönemlerde Güneybatı Anadolu’da Yerleşimler ve Organizasyonu: Bucak – Korkuteli Yöresi
Prof. Dr. Taner Korkut Pamphylia ve Phrygia Bölgeleri Roma Dönemi Lahit Üretim Merkezleri ve Atölye Sorunları
Prof. Dr. Adnan Diler Pedasa Erken Demir Çağ Mesken Araştırması
Dr. Anna M. Sitz An Early Christian Cemetery at Labraunda: Excavating Democratization
Dr. Ayşe Esin Kuleli İznik Surlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Yapım Sistemleri Üzerine Bir Araştırma.
Doç. Dr. Ebru N. Akdoğu Arca Dağlık Batı Kilikya’da Romanizasyon
Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Evcim Olympos 3 No’lu Kilise Eksedrası ve Eksedradaki Erken Bizans Dönemi Duvar Resimleri
Dr. Evren Dayar Antalya Kalesi’nin İstihkâm ve İskân Haritasına Göre Tanzimat Dönemi’nde Kaleiçi ve Çevresi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu Dağlık Kilikia’da Geç Antik Dönem Kiliselerinin Yayılım Alanları ve İşlevlerinin Araştırılması
2020 YILINDA DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI
Hamdi Şahin Dağlık Kilikia Antik Yolları ve Miltaşları 2020 Yılı Yüzey Araştırması: Seleucia ad Calycadnum (Silifke) ve Korykos (Kızkalesi) Antik Kentleri ve Territoriumları
Nuray Gökalp Iuliosebaste ve Nephelion: Lokalisazyon Sorunu ve Çözüm Yolları
Burhan Varkıvanç Attaleia Kapısı Araştırma Projesi
Abdurrahman Uzunaslan Anamas Dağları ve Teritoryumunda Yer Alan Epigrafik ve Arkeolojik Kalıntıların Envanterlenmesi
Nusret Demir Antalya Bölgesi Kültürel Mirasa Ait Fotoğrafların Çevrimiçi Kaynaklardan Otomatik Elde Edilmesi  (Attalos)
Alessandra Ricci -Burhan Ulaş Bir Bizans Manastırının Tarımsal Üretim Sistemi: Satyros (İstanbul) Manastırı’nda Arkeobotanik, Arkeoloji ve Tarih Üzerine Araştırmalar
Murat Çekilmez Bergama Müzesindeki Myrina Buluntusu Figürin ve Seramikler Konusunda Arkeolojik Araştırma
Çiğdem Maner Metal Pins and Needles from the South Sector of Kaman Kalehöyük Kaman Kalehöyük Güney Sektörü İğneleri
Gökhan Tiryaki Elmalı İlçesi Bayındır Mahallesi Tümülüslerinin Belgelenmesi, Envanterlenmesi ve CBS Destekli Haritalarının Oluşturulması Projesi
Canan Çakırlar -Erkan Dündar – Alper Yener Yavuz Foodways and Environmental Management in the Age of Global Encounters Environmental Archaeological Investigation of Classical and Hellenistic Patara (Antalya, Turkey) in the eastern Mediterranean Basin
Sevgül Çilingir Cesur The Sea in Hittite Culture
2021 YILINDA DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI
Işıl Rabia Işıklıkaya Laubscher Lyrbe/Seleukeia Bilgeler Mozaiği’nin Mimari Konteksti İçerisinde Değerlendirilmesi
Güzden Varinlioğlu Digitization of Urban Networks of Anatolia: Antalya Caravanserais during Seljuk Period Aims and Objectives
Dries Daems Koine Formation in Iron Age to Hellenistic Pisidia
Fulya Dedeoğlu Konakçı Ekşi Höyük 2021 Yılı Neolitik Dönem Araştırmaları
Fikret Özcan Geç Antik Dönem’de Kuzey Pisidia
Nuray Gökalp Özdil Iuliosebaste ve Nephelion: Lokalizasyon Sorunu ve Çözüm Yolları
Bilge Yılmaz Kolancı Attauda Antik Kentinde Meter  Adrastos (Adrastou) Kutsal Alanı ve Mağaraların Araştırılması
Hazar Kaba Kutsal Olanı Anlamlandırmak: Avlona-Alonia
Başak Akgül Kovankaya Struggle over Nature: Politics of Forestry in the late Ottoman Empire
2022 YILINDA DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI
Prof. Dr. Zeynep Kuban Arkeolojik Alanda Mimarın Rolü: Eğitim Atölyesi, Lmyra 2022
Dr. Öğr. Üyesi Peter Louis M. TALLOEN Ritual Dining in Pisidia During The Late Hellenistic and Early Roman İmperial Periods: The Case Of the Rock Sanctuary
Doç.Dr. Berkay Dinçer Dülük Paleolitik Buluntuların Tarihlendirilmesi
Doç.Dr Fatma Şimşek 19. Yüzyılda Antalya’da Gemi İnşa Faaliyetleri ve Organizasyonu
Doç.Dr. Günder Varinlioğlu Dağlık Kilikya Kıyılarında Taş Ocakçılığı: Kesiktaş ve Dana Adası
Dr. Evren Dayar Doğu Akdeniz Liman Kenti Antalya’da İngiliz Konsolos Vekilliği’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1842-1860)
Prof. Dr. Deniz Burcu Erciyas WHAT CAN THE SWORD BUILDING TELL US ABOUT ROMAN KOMANA?
Doç. Dr. Mustafa Koçak Patara’ nın Taşları Patara Antik Kenti Yakın Çevresindeki Taş Ocakları ve Taş Ocağı Yapı Malzemesi Üretimi
Doç.Dr. Bülent İşler Bizans Döneminde Myra (Demre) Kenti Kırsalında İnşa Edilen Trikonkhos ( Üç Yapraklı Yonca ) Planlı Yapılar
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mörel Geç Antik Dönem’de Adada Antik Kenti: Kilise Kurumu, Mimarisi ve Ekonomi İlişkisi
Asst.  Prof. Noah Kaye Attalid Exclave: The Presence of Pergamon at Antaly
2023 YILINDA DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI
Yıldız Deveci Bozkuş Türkiye’de Ermenice Yazıtların Kültürel Mirasa Kazandırılması
İnci Türkoğlu Alaşehir St. Jean Ören Yeri Araştırmaları
Nurşah Şengül Yalvaç Müzesi’nde yer alan Pisidia Antiokheia Kentine ait Epigrafik Belgeler
Aliye Erol Perge Kazı Sikkeleri
Uğurcan Orhan Phaselis Merkezi Kule Alanı Amphora ve Seramik Üretim Sahasının Araştırılması
Sera Yelözer Kılıç  Stone bead production and use in prehistoric Anatolia: an experimental approach
Muradiye Bursalı Olympos Kenti Seramik Buluntuları
Erkan Fidan Tavşanlı Höyük Son Tunç Çağı Çukur Çukurları: Çöplük mü yoksa bir kutsal alan mı?
Murat Taşkıran Silyon Tapınak Terası
Güzel Öztürk Kültürel Sınırların Aşılması: Eski Yakın Doğu Silindir Mühürlerinin Kronoloji, Stil ve İkonogrofisine İnterdsipliner Bir Yaklaşım
Erim Konakçı Aşağıseyit Höyük Sur Duvarları (Yayılımı, Tipplojisi ve Tarihlendirilmesi)