Koç Üniversitesi AKMED KİTAP SATIŞ OFİSİ AÇILDI !

Koç Üniversitesi kitap satış

ADALYA’nın 2018 Yılı 21. Sayısına Makale Çağrısı

Merkezimizin  yıllık süreli yayını ADALYA’nın,  21. sayısı (2018) için hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Çıkan son sayımızın içeriği ektedir.

Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna ya da gerekli olduğu durumda 20. yüzyılın başına kadar olan süre ile sınırlıdır.

Bu kapsam dahilinde yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlanacak makalelerin İngilizce olması tercih edilmektedir; ancak makalelerin % 25’i, yapılacak değerlendirme sonrasında Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde de yayımlanabilecektir.

Makalelerin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir; bu tarihten sonra merkezimize ulaşan makaleler kabul edilmeyecektir.

Hakem raporu sonrası yayımlanıp  yayımlanmayacağı  belli olan makalelerin akıbeti, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle makale sahibine bildirilecektir.

Süregelen ilgi ve katkılarınıza teşekkür ederiz.

A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities) tarafından taranmaktadır.

 

 

Posta adresi:

Koç Üniversitesi AKMED

Kocatepe Sok. No: 22 Kaleiçi 07100 Antalya

Dr. Tarkan Kahya

tkahya@ku.edu.tr

ADALYA 2017 Contents

https://akmed.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi AKMED 2017 Yüksek Lisans ve Doktora bursları kazananlar

Listeyi görmek için tıklayınız