Üst Kurul

Suna Kıraç
İnan Kıraç
İpek Kıraç
Prof. Dr. Umran İnan (Koç Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Aylin Küntay (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Oğuz Tekin (AKMED Direktörü, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Erdal Yıldırım (Suna&İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Kayhan Dörtlük (AKMED Kurucu Müdürü)

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Engin Akyürek (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Inge Uytterhoeven (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Rana Özbal (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Alexis Rappas (Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)