Üst Kurul

Suna Kıraç
İnan Kıraç
İpek Kıraç
Prof. Dr. Ümran İnan (Koç Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ahmet İçduygu (Koç Üniversitesi, İnsan Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Oğuz Tekin (AKMED Direktörü, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Erdal Yıldırım (Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü)
Ayşe İnan (Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koordinatörü)
Kayhan Dörtlük (AKMED Kurucu Müdürü)

Yönetim Kurulu

Oğuz Tekin
Engin Akyürek
Rana Özbal
Alexis Rappas
Inge Uytterhoeven