fbpx

AKMED Burslarını Kazanan Adaylar  Adı Soyadı                Proje Adı Kurum Adı
1 Doç. Dr. Aşkım Özdizbay Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşmeler İstanbul Üniv.  Arkeoloji Bölümü
2 Doç. Dr. B. Ayça Polat Becks Milyadeis’te Gömü Gelenekleri ve Mezar Tipleri – Komama ve Egemenlik Alanı Mehmet Akif Ersoy Üniv. Arkeoloji Bölümü
3 Dr. Ayşe Belgin Henry 12. Yüzyılda Antakya Prensliği Kırsalında Savunma, Yerleşim ve Hakimiyet: Kozkalesi Örneği Bilkent Üniv.  Mimarlık Bölümü
4 Prof. Bilge Hürmüzlü Kortholt Roma İmparatorluk Dönemi Gömü Geleneklerinin Tespiti, Sosyal-Ekonomik Yapı ve Toplumsal Bellek İlişkisi: Seleukeıa Sıdera Süleyman Demirel Üniv. Arkeoloji Bölümü
5 Doç. Dr. Bülent İşler Antik Çağ’dan Günümüze Muskar (Belören) Köyü Gazi Üniv.  Sanat Tarihi Bölümü
6 Dr. Deniz Sever GeorgousakİsDr. Eleni Barmparitsa Metal Finds in the Hinterland of Byzantine Constantinople: The Evidence from the Küçükyalı ArkeoPark Project Koç University   Arkeoloji BölümüNational and Kapodistrian University    Arkeoloji Bölümü
7 Dr. Öğr. Üyesi F. Eray Dökü Kabalis Bölgesi Demir Çağ Seramiklerinin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniv. Arkeoloji Bölümü
8 Doç. Dr. Erdoğan Aslan Kekova Adası Tersane Koyu Alanında Bulunan Batıkların Araştırılması Selçuk Üniv. Arkeoloji Bölümü
9 Doç. Prof. Fatih Onur Eskiçağ’da Kuzey/Batı Lykia Yerleşim Coğrafyası ve Yol Ağı Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
10 Doç. Dr. Fikret Özcan Kuzey Pisidia Bölgesinde Askeri YerIeşmelerin Sivil Yerleşmelere Dönüşümü Süleyman Demirel Üniv.  Arkeoloji Bölümü
11 Prof. Dr. Hamdi Şahin Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3 Miliaria Pronvinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae İstanbul Üniv.  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
12 Doç. Dr. Inge Uytterhoeven The Upper Agora of Sagalassos: An Architectural Re-Analysis of an Ancient Public Square Koç Üniv. Arkeoloji Bölümü
13 Dr. Öğr. Üyesi Murat Akar Amik Ovası Bölgesel Araştırması: Tunç ve Demir Çağı Peyzajında Çevre ve Yerleşim İlişkisi Mustafa Kemal Üniv. Arkeoloji Bölümü
14 Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI Pisidia Bölgesi’nin Hac Merkezi Men Tapınağı Süleyman Demirel Üniv.  Arkeoloji Bölümü
15 Dr. Murat Taşkıran Sillyon Roma Hamamı Pamukkale Üniv.        Arkeoloji Bölümü
16 Prof. Dr. Mustafa Adak Doğu Pamfilya Kentlerinin İdari ve Ürbanistik Yapısı Akdeniz Üniv. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
17 Prof. Dr. Nicholas K. Rauh The Late Antique Landscape of the Ovacık Peninsula (Tisan) Purdue Univ.  ClassicsDepartment of Languages and Cultures
18 Prof. Dr. Ömür Harmanşah Landscapes of Water in the Hittite Empire’s Southern Borderlands: the Archaeological and Ecological History of Yalburt Yaylası University of Illinois at Chicago                    School of Art & Art History

 

AKMED 2018 DOKTORA BURSU KAZANAN ADAYLAR

  Adı Soyadı                Proje Adı Kurum Adı
1 Ayşe Esra Şirin The Patron of (Im) mobilities: Saint Nicholas of the West Brown University   Medieval European History
2 Aytaç Dönmez Ksanthos Tiyatrosu Akdeniz Üniv.  Arkeoloji Bölümü
3 Burak Sönmez Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde Roma İmparatorluk Dönemi Seramik Üretimi ve Ticari İlişkiler. Süleyman Demirel Üniv.  Klasik Arkeoloji Bölümü
4 Düzgün Tarkan Kibyra Antik Kenti Odeion Yapısı Akdeniz Üniv.  Arkeoloji Bölümü
5 Esra Tay Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Antalya Sancağı’nda İmar Hareketleri Akdeniz Üniv.  Sanat Tarihi Bölümü
6 Gülnaz Acar Kibyra Seramiğini Arkeolojik ve Arkeometrik Yöntemlerle İnceleyerek Yerel Üretim Faaliyetlerinin Ortaya Çıkarılması Akdeniz Üniv.Arkeoloji Bölümü
7 İlkay Göçmen Cilicia Bölgesi Köprüleri Mersin Üniv. Arkeoloji Bölümü
8 Mehmet Cihangir Uzun Anadolu’daki Bizans Dönemi Çeşmeleri Anadolu Üniv.  Sanat Tarihi
9 Merve Sarılar Özdemir Thyateira: Tarihi ve Sikkeleri İstanbul Üniv. Eskiçağ Tarihi Bölümü
10 Nisan Lordoğlu Ephesos’un İkinci Kez İşlenmiş Portreleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Klasik Arkeoloji Bölümü
11 Onur Girgin Kocaeli ve Çevresinden Bulunmuş Eserler Üzerinden Nikomedia Heykeltıraşlık Üslubunun İncelenmesi İstanbul Üniv. Arkeoloji Bölümü
12 Özgün Kasar Daskyleion Madeni Buluntuları Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Arkeoloji Bölümü
13 Utku Arınç Arykanda Antik Kentinin Hellenistik ve Roma Dönemi Plastik Sanatı Akdeniz Üniv. Arkeoloji Bölümü
14 Ülkü Kara Geç Antik Çağ’da (M.S. 3.-7.YY) Doğu Akdeniz’de Üretilen Ticari Amphoralarda Tituli Picti, Graffiti ve Mühür Kullanımı Manisa Celal Bayar Üniv. Arkeoloji Bölümü
15 Yusuf Kılıç Küçükasya’daki Roma Dönemi Köprüleri: Tipolojik Bir Araştırma Ankara Üniv.  Klasik Arkeoloji Bölümü

AKMED 2018 YÜKSEK LİSANS BURSU KAZANAN ADAYLAR

  Adı Soyadı                Proje Adı Kurum Adı
1 Belma Günal Kibyra Terrakottaları – Hellenistik ve Roma Dönemleri Mehmet Akif Ersoy Üniv.  Arkeoloji Bölümü
2 Arda Akduman Ksanthos Batı Agorası’ndan Ele Geçen Hellenistik Dönem Öncesi Seramik Buluntuları Akdeniz Üniv. Arkeoloji Bölümü
3 Cansu Tatar Antalya – Akseki İlçesi’nin Terk Edilmiş Bir Köyü Fersin (Güçlüköy) Akdeniz Üniv.  Sanat Tarihi Bölümü
4 Hazal Ergin Teos Antik Kenti Geometrik ve Arkaik Dönem Seramik Üretimi Ankara Üniv.  Klasik Arkeoloji Bölümü
5 Nihal Çevik Isparta Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Figürinler Süleyman Demirel Üniv. Klasik Arkeoloji Bölümü
6 Öznur Semiz Zeugma A, B, Danae ve Dionysos Evleri Cam Buluntuları Ankara Üniv. Klasik Arkeoloji Bölümü
7 Şevval Rukiye Erdoğan Pisidia Bölgesi Mezar Sanatında Silah Tasvirleri Mehmet Akif Ersoy Üniv. Arkeoloji Bölümü
8 Nuray Nisan Köknar Geç Tunç Çağı Anadolu Ege Bölgesi Deniz Kültürü Yerleşimleri ve Mezarlarında Miken Etkisi Koç Üniv. Arkeoloji Bölümü
9 Turan Demir Tlos Antik Kenti Geç Roma Dönemi Surları Akdeniz Üniv. Arkeoloji Bölümü