fbpx

Çevrimiçi Panel
Yeni Bulgular ve Yaklaşımlar Işığında Ege ve Akdeniz’de Neolitik Dönem

Prof. Dr. Burçin Erdoğu
Prof. Dr. Özlem Çevik
Doç. Dr. Çiğdem AtakumanKayıt
Ege’de Neolitik (yaklaşık MÖ 7000/6800) yaşam biçimine, diğer deyişle temelde “ev” odaklı yerleşim sistemi ile tarım ve hayvancılıktan oluşan beslenme ekonomisine geçişin nasıl gerçekleştiği halen önemli bir tartışma konusudur. Salt Neolitik materyal kültür dağılımlarına odaklanan yaygın veya kabul gören egemen görüş, tarımın ana yurdu Anadolu ve Levant’tan gelen göçlerin Ege’de Neolitik yaşam biçimini başlattığı biçimindedir. Fakat son yıllardaki araştırmalar Ege’de Neolitik öncesi yerel toplulukların (MÖ 9 ve 8. Bin yıl) bölgede Neolitik yaşam biçimine geçişteki katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermiştir.

Bu konferansta sunulacak yeni arkeolojik veriler ve antik DNA çalışmaları Ege ve Akdeniz’de Neolitik yaşam biçimine nasıl ve ne zaman geçildiğinin sanıldığından daha karmaşık olduğunu ve konuyu açıklamaktan çok uzak olduğumuzu, ayrıca egemen görüşlerin gerçekleri yansıtmadığı gözler önüne serecektir.

 

Başlangıç

15 Aralık 2021 – 19:00

Bitiş

15 Aralık 2021 – 21:00