ADALYA

Koç Üniversitesi  AKMED  (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi) Yıllığı

 

Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna ya da gerekli olduğu durumda 20. yüzyılın başına kadar olan süre ile sınırlıdır. ADALYA, IX. (2006) sayısından itibaren A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities) tarafından taranmaktadır.

ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni)

ANMED bu sayı ile birlikte dijital olarak yayımlanmaktadır. Lütfen son sayı için tıklayınız.

 

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin yıllık süreli yayınlarından biridir. 2003’den bu yana Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda, Anadolu Akdenizi olarak belirlenen coğrafya içindeki bilim heyetleri tarafından yürütülen kazılar, yüzey araştırmaları, koruma-onarım projeleri ve diğer arkeolojik çalışmaların ön haber nitelikli yıllık raporları ANMED’in kapsamını oluşturur.

Dergi  kazı, yüzey araştırması ve benzer projelerle ilgili en yeni haberleri ilk elden bilim dünyası ve ilgililere sunmaktadır. 2017 yılından itibaren sadece dijital olarak yayınlanacaktır.