Kapsam

Adalya, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (AKMED) yıllık tarih-arkeoloji dergisidir. 1996’dan bu yana aralıksız olarak Antalya’da yayımlanan dergi, M.Ö. 2. yy.’ın ortalarında Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan bu tarihi kentin eski adlarından birini taşımaktadır.

Anadolu Akdenizi başta olmak üzere geniş anlamıyla Akdeniz dünyası kültürlerine ilişkin olarak tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilim dalları ile sanat, mimarlık, kültürel miras gibi alanlarda yapılan araştırma, inceleme, belgeleme konularında yazılmış makaleler ile bilimsel yayın ve makale eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Adalya, A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents/Arts & Humanities) tarafından taranmaktadır.

Yayın İlkeleri

Yukarıda belirlenen kapsam çerçevesinde hazırlanan ve mutlaka özgün olması gereken makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. Yazarlar gönderilen makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı anda başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğini önceden belirtmiş sayılırlar.

Makalelerin yayını ancak belirlenen bilimsel danışman/hakemlerin olumlu raporuyla mümkündür. Bu nedenle çalışmalar gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler yapılmak üzere yazarına iade edilebilir.

Bir kısıtlama getirilmemekle beraber, makalelerin 20 sayfayı, ayrıca varsa fotoğraf ve çizimlerin 12 levhayı aşmamasına özen gösterilmelidir. “Times New Roman” karakterinde yazılan metin 12 punto, her sayfa sonuna süreklilik izleyerek eklenen dipnotlar ise 10 punto olmalıdır. Makale CD’ye kayıtlı olarak, A4 boyutunda 2 kopya halinde Enstitüye ulaştırılmalıdır. Metin içerisinde başka karakterler kullanılmışsa bunlarla ilgili font CD’ye eklenmelidir.

Her makaleye kaleme alındığı dilde 3 A4 sayfasını (yak. 3000 karakter) aşmayan bir özet eklenmelidir. Özet çevirileri AKMED tarafından yaptırıldıktan sonra incelenmek üzere yazarına gönderilecektir.

Fotoğraf ve çizimlerin açıklamaları, ayrıca alıntı olanların da kaynakları belirtilerek ayrı bir sayfada gönderilmelidir. Dijital formatta gönderilecek görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 pixel/inch, uzun kenarı 15 cm., tam sayfa kullanılacak bir fotoğraf ya da çizim söz konusu ise 22 cm. olmalıdır. Ayrıca görsel malzeme başka bir programa (Microsoft Word vb.) gömülü olarak değil, Adobe Photoshop TIFF formatında gönderilmelidir. Aldus Freehand, Adobe Illustrator programlarında yapılan çizimlerin başka bir formata çevirilmeden gönderilmesi daha sağlıklı sonuç vermektedir.

Çalışmada yararlanılan kaynaklar ve kişisel kısaltmalar makale sonunda belirtilmelidir. Uluslararası kısaltmalarda, adı anılarak AA, ArchBibl, AJA, BCH, JHS, Neue Pauly dizinlerinden yalnızca biri kullanılmalıdır.

ANMED
ANADOLU AKDENİZİ
Arkeoloji Haberleri

 

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin yıllık süreli yayınlarından biri olup, Antalya’da 2003’den bu yana Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
Enstitünün kuruluş amaçları ve öncelikleri doğrultusunda, Anadolu Akdenizi olarak belirlenen coğrafyanın, bir diğer ifadeyle antik Likya, Pamfilya, Kilikya, Pisidya bölgelerinin sınırları içinde bilim heyetleri tarafından yürütülen kazılar, yüzey araştırmaları, koruma-onarım projeleri ve diğer arkeolojik çalışmaların ön haber nitelikli yıllık raporları ANMED’in kapsamını oluşturur.
2003 yılından beri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan dergi, yurt içi ve dışında geniş kitlelere ulaşmakta, tüm Anadolu Akdenizi’ndeki kazı, yüzey araştırması ve benzer projelerle ilgili en yeni sonuçları ilk elden bilim dünyası ve ilgililere sunmaktadır. 2017 sayısının sadece dijital olarak basılacağını ve daha da geniş kitlelere ulaştırılacağını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.