fbpx

Yazar Nur Urfalıoğlu
Editör Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya – Remziye Boyraz Seyhan – Tuba Ertekin
Türü Kitap
Basım Yılı 2010, Antalya
ISBN No 9786054018123
Boyutlar 21 × 30 cm.
Sayfa 133
Resim 131 levha, 27 tablo
Dili Türkçe
Dizi Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Monografi Dizisi: 7

Özet

Türk kültür ve sosyal yaşantısını günümüze taşıyan; gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan kültür varlıklarımızdan Osmanlı-Türk eviyle ilgili son 60 yıl içinde, Anadolu konut geleneğinin kaynakları, kent morfolojileri ve tipolojik çalışmalar başlıkları altında toplanabilecek birçok araştırma ve yayın yapılmıştır. Bunlar içinde Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi evleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yer almadığı gibi birçoğu planimetrik düzeyde kalmış, planın cepheye yansıması ve cephe biçimlenişleriyle birçok dönem için ayırt edici bir özellik olan bezemeden pek söz edilmemiştir. Bir başlangıç olması umudu ile yapılan bu çalışmada; Batı Akdeniz Bölgesi evinin; Osmanlı Türk evi örneklerinin yayıldığı geniş coğrafyadaki örnekler ile plan, strüktür, cephe ve bezeme açısından karşılaştırılarak Osmanlı-Türk konut geleneği içinde bir yere oturtulabilmesi ve bölgeye özgü plan ve cephe tipinin geliştirilmesi için kapsamlı bir karşılaştırma yapılmış, sonuçları tablo ve çizimler ile de ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Elinizdeki bu kitap, konut tarihimizi plan-cephe-bezeme üçlüsü açısından irdeleyen bir belgeleme olması açısından da önemlidir …