fbpx

Çevrimiçi Konferans
Bölünmüş Kıbrıs’ta Arkeoloji: Yaklaşımlar, Sorunlar ve Öneriler
Prof. Dr. Lâtife SummererKayıt

Kıbrıs Arkeolojisi 1974’ten bu yana adaya hâkim olan bölünmüşlüğün sonucunda bilimsel açıdan dengesiz ve peşin hükümlü bir şekilde gelişmektedir. Adanın güneyi uluslararası düzeyde desteklenen ve organize edilen kazı ve yüzey araştırması projeleri sayesinde kapsamlı olarak araştırılırken, kuzey kısım mevcut projelerin uluslararası düzeyde tanınmaması veya baskılarla desteklerden mahrum bırakılması suretiyle tamamen göz ardı edilmektedir. Ada üzerindeki bu orantısız araştırma yoğunluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde tanınmamış olmasından kaynaklanan yasal ve etik endişelerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Böyle yaklaşımlar Kıbrıs kültür mirasına geri alınamaz maddi ve manevi zararlar verirken, Kıbrıs arkeolojisi için de ciddi bilgi kayıplarına yol açmaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık son elli yılda ortaya çıkarılan buluntular, bulgular ve yeni bilimsel görüşlerin uluslararası literatüre girmesi sistematik olarak engellenmektedir. Arkeolojik ve tarihi değerlendirmelerde var olan Kuzey Kıbrıs kaynaklı arkeolojik kanıtlar ve araştırma yayınları önyargılı bir şekilde yok sayılmaktadır.

Bu sunum, bölünmüşlüğün Kıbrıs arkeolojisini ne derece olumsuz etkilediğini çeşitli örneklerle dile getirecek, bugün uluslararası literatürde kabul edilen Kıbrıs arkeolojisi bilgi düzeyinin bilimsel açıdan geçerliliğini sorgulayacak ve siyasi çözümsüzlüğe rağmen bilimsel düzeyde daha bütünleyici ve önyargısız yaklaşımlar için öneriler getirecektir

 

Başlangıç

22 Ekim 2021 – 19:00

Bitiş

22 Ekim 2021 – 20:00