fbpx

Çevrimiçi Konferans
Türkiye’nin Arkeoloji Yolculuğu: Kazılar, Portreler, Zihniyetler
Prof. Dr. Oğuz TekinKayıt
Sunum; 19. yüzyılda yabancı seyyah ve araştırmacıların ön planda olduğu Anadolu coğrafyasında sürdürülen ARKEOLOJİ ve ESKİ ÇAĞ TARİHİ çalışmalarından başlamakta ve 1930’lu yılların başında gündeme gelen Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi gibi devlet politikaları ile arkeoloji, antropoloji ve tarih araştırmalarının nasıl sistematik bir çerçeveye oturduğunu; ilerleyen yıllarda yine söz konusu politikaların beslediği tarihsel roman ve çizgi romanların tetiklediği yeni popüler kültürü; antik kültüre ilişkin çeviri faaliyetlerini ve karşı duruşları; üniversitelerin, akademisyenlerin, arkeologların ya da aydınların alana katkısını; halkın Bizans’a bakış açısını ve bütüncül olarak bakıldığında da, bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye’nin ARKEOLOJİ – ESKİ ÇAĞ yolculuğundaki eşik taşlarını ana hatlarıyla ele almaktadır. Sunum, daha ziyade arkeoloji ve tarih meraklıları ile bu alanlarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olup yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürecektir.

 

Başlangıç

1 Nisan 2022 – 19:00

Bitiş

1 Nisan 2022 – 21:00