Değerli Bursiyer Adaylarımız,
AKMED 2020 yılı burs ve destek programı başvurularının 10 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini daha önceki paylaşımlarımızda duyurmuştuk. Ülkemizde koronavirüs salgını kaynaklı  yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle başvuru sahiplerine belgelerini tamamlamada kolaylık sağlamak amacıyla son başvuru tarihini 20 Nisan 2020 olarak revize ediyoruz.

 

Ayrıca yaşanan son gelişmelerin bir başka sonucu  olarak aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

 

Değerledirme süreci şu an için öngörülen tarih aralığında gerçekleştirilecek ve sonuçlar Haziran ayında açıklanacaktır. Konuyla ilgili yapılacak olası revizyonlar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sizlere duyurulacaktır.

 

Proje desteği başvurusunda başvuru sahiplerinin sundukları proje eğer bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir. Destek ödemeleri tüm evraklar tamamlandıktan  sonra yapılabilmektedir. Koronavirüs nedeniyle söz konusu izinlerin alınmasında veya kazıların başlamasında yaşanacak  gecikmelerden/iptallerden  AKMED sorumlu değildir. Böyle bir olumsuzluğun gerçekleşmesi durumunda kazanılan burs AKMED  tarafından iptal edilecektir. Başvuru  sahibi 2021 yılında aynı proje ile tekrar başvuru yapabilecektir.

 

Yüksek lisans ve doktora araştırma desteğine başvuran öğrencilerin çalışma planında kütüphane çalışması, şehirlerarası veya yurtdışı seyahatler bulunması ve bu taahhütlerin sonuçlar açıklandıktan sonraki dönemde mücbir nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, süreç normale dönene kadar burs ödemesi AKMED tarafından askıya alınacaktır.

 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu sürecin en kısa sürede sona ermesini umut ediyor, sizlere sağlık dolu günler diliyoruz.

 

AKMED

AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski çağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Cebelitarık’tan Levant’a kadar Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara destek vermek amacıyla tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora projelerine burs verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri ve kültürleri, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.3).
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvuru dosyaları 20 Nisan 2020 tarihine kadar akmedburs@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
 • Desteklenmesine karar verilen tez önerileri Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e- posta yoluyla bilgi verilecektir.

Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Tezin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (Komisyon’un yapacağı değerlendirmede araştırma veya tez önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, tezin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının değerlendirmede göz önüne alınacağı unutulmamalıdır.)
 • Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle/eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 • Hali hazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.6).
 • Tez danışmanından alınacak en az bir adet imzalı referans mektubu, doğrudan danışman tarafından akmedburs@ku.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Başvuru evrakı (Referans mektubu hariç) akmedburs@ku.edu.tr başvuru sahibi tarafından e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Başvuru dosyasının AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ Koçyiğit (oyanardag@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Desteklenmesine karar verilen adaylar Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır. Sadece kazanan adaylara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Değerlendirme

Başvuran adayların tez önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon başvuru dosyalarını uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderir. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyon değerlendirmelerini göz önüne alarak burs almaya hak kazanan adayları belirler.

Burs Miktarı

Burs miktarı her yıl AKMED Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup 2020 yılı için yüksek lisans bursu bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 4.000 TL olmak üzere belirlenmiştir.

Destek verilecek projeler Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek ve proje sahibinin hesabına yatırılacaktır.

Tez Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Bursun alındığı tarihten itibaren 6 aylık sürelerle hazırlanan raporlar, öğrencinin imzası ve danışmanın da parafıyla, AKMED’e iletilmelidir. Ara raporlarda, yapılan çalışmaların gelişme durumu, teknik, idari ve mali bilgileri yer almalıdır.
 • Bursiyerin öğrenci statüsünün ortadan kalkması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışma esnasında başka bir kurumdan alınan destek olduğunda bu durumun AKMED’e bildirilmesi gerekmektedir.
 • Ara raporların üst üste iki defa sunulmamış olması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışmada mali kaynakların kötü kullanılması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Tez başlığında yapılacak herhangi bir değişiklik veya konunun değiştirilmesi halinde AKMED’e bilgi verilmesi zorunludur; söz konusu değişiklik uygun bulunmadığı takdirde bursun iadesi söz konusudur.
 • Tezin kabul tarihinden sonraki 3 ay içerisinde bir kopyasının -okuyucuların kullanımı için- AKMED Kütüphanesine ulaştırılması gereklidir.
 • Burs alan öğrencilerin, AKMED desteğini proje numarasıyla birlikte “Bu tez, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle tezlerinin veya tezlerinden üretilecek yayınlarında ilk sayfalarda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Tezi tamamlanan öğrenci, yapmış olduğu harcamaların bir listesini de AKMED’e vermekle yükümlüdür. Fiş, fatura vb dokümanların iletilmesi gerekli değildir.
 • Tezini tamamlayan öğrenci -masrafları AKMED tarafından karşılanmak üzere- taraflarca belirlenecek bir tarihte (bir defalığına) tez çalışmasının sunumunu AKMED’de yapmakla yükümlüdür.
 • Tezin yayını konusu tez sahibinin tasarrufunda olup AKMED herhangi bir kısıtlama veya tedbir getirmez.