fbpx

Luigi Mayer

luigi
Luigi Mayer, Vues dans l’Empire Ottoman, principalement dans la Caramanie, 1803.

“Bu ülkedeki sivil ve askeri yargıdan sorumlu voyvodalar, dört yanı açık bir köşkte, imamın danışmanlığında adli işlevlerini görürler. Voyvodaların başlıklarının tepesi kırmızı veya sarı şeritlerle süslü bir müslin ile sarılıdır. Mısır’da ve Doğu’nun birçok yerinde olduğu gibi kaftan giyer ve kuşak kuşanırlar; ipek ve yünlüden veya softan içi kürklü bir manto, kırmızı kumaş pantolon ve acele etmek gerektiğinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilen san çizmeler giyerler. Silahları kıvrık bir kılıç, bir çift tabanca ve av hançeri olup misket tüfeğini yanı başlarındaki bir hizmetli taşır ve mühimmatdolu birkeseleri vardır. Muhafızlar ise kenarları siyahla çevrilmiş bir yelek, dar kollu ve farklı renkte yünlüyle çevrelenmiş cübbe, mavi kumaş pantolon ve kırmızı veya siyah renkli ayakkabı veya terlik giyer. Muhafızların silahları ise alt ucu kare biçimli ve çok sayıda çıkıntılı noktayla işlenmiş büyük bir sopadır ve kuşaklarında av hançeri ile bir çift tabanca taşırlar…

Kadınları, evdeyken, Mısır’ın tasvirinde sözü edilen dansçı kızlarla aynı tarzda giyinir ki, aslında bu Doğu’da yaygın bir kıyafettir; yalnızca, kulak hizasına inen, mavi püsküllü kırmızı bir başlık giyerler ve etrafına küçük bir müslin şerit dolarlar; saçları her yerden görünür ve arkada ince örükler halinde iner…

Antik çağın liri, değişikliğe uğramış olmasına karşın, hâlâ bu ülkenin yaygın müzik aletleri arasındadır ve üç telli bir çeşit keman olan rebek ise burada lir olarak tanınıyor…

Karamania ovalarında sıcaklık sorun haline gelince ve otlaklar kuraklıktan çatlamaya başlayınca halk köylerini bırakıp dağlara çekilir ve köylerini her gelene açık halde bırakır. Sığır gütmek veya odun kesmek erkeklerin genel işleri arasındadır. Erkekler yaygın olan fes giyer, kısa bol kollu, kaba pamuklu bir gömlek, belde katlanan bir iç giysi, kaftan yerine ise Morali Rumlar veya Berberiler gibi sarı kumaştan dar bir yelek, yaygın şekilde mavi pantolon, siyah ayakkabı veya terlik, peştamal gibi büyük bir keçi derisi giyerler. Bir ellerinde kalın bir sopa vardır, bellerindeki kuşakta veya omuzlarında bir balta veya nacak taşırlar…”