fbpx

Geç Antik Çağ’da Roma ile İran Arasında Süryaniler – Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AkalınKayıt
Geç Antik Çağ, Türkiye’de çok yakın bir dönemde duyulmaya başlamış bir tarih dilimidir.  Konferansta, bu tarih diliminin Eski Çağ ve Orta Çağ ayrımı arasında nereye oturduğundan ve kısaca bu iki çağ arasındaki ayrımın benzerlik ve farklarından bahsedilecektir. Bu noktada, diller ve kaynak metinlerin çeşitliliği önemlidir ve bu nedenle öncelikle dönemin kaynak dilleri üzerinde durulacaktır. Tarihi kaynakların çeşitliliği de örneklerle sergilenecektir. Ardından, Süryanice kaynaklar öne çıkarılıp dönemin önemli kaynaklarının müellifi “Amidalı” veya “Ephesoslu” olarak bilinen Yuhanon ve yaşadığı Büyük Iustinianus Dönemi ve hemen sonrası tanıtılacaktır. Yuhanon’un “Doğulu Azizlerin Hayatları” ve “Kilise Tarihi” metinleriyle İstanbul, Batı Anadolu ve ayrıca Doğu Akdeniz’de farklı yerlerde gerçekleşen olayların yanı sıra Doğu Anadolu’dan iki azizin hayatı da mercek altına alınarak Roma – İran kültürel ve dinsel rekabetine dair anlatılar paylaşılacaktır.

Başlangıç

17 Mart 2023  – 17:30

Bitiş

17 Mart 2023 – 19:00