fbpx

Yazar Çakır Afşin Aygün
Türü Kitap
Basım Yılı 2016, İstanbul
ISBN No 9786059389211
Boyutlar 21 x 28 cm.
Sayfa 186
Resim 45 levha
Dili Türkçe ve İngilizce
Dizi Adalya Ekyayın Dizisi 14

Andriake Antik Liman Yerleşimi’nde, Liman Agorası’nda bulunan mureks boyası işlikleri 2010 yılında kazılmaya başlanmıştır. 2011 sezonu sonu itibarı ile büyük bölümü tamamlanan kazılarda oldukça iyi korunmuş bir mureks boya üretim tesisi, buluntuları ve tarihsel konteksti ile birlikte ele geçti ve bu endüstrinin anlaşılması için çok değerli bir fırsat sağladı. Bu çalışmada, Andriake yerleşimindeki mureks boya üretim işlikleri incelenmeye çalışılmıştır.

GİRİŞ 

1. TARİHTE VE ANTİK KAYNAKLARDA MUREKS

1.1. Mureks Boya Üretiminin Tarihi
1.2. Antik Kaynaklarda Mureks Endüstrisi ve Mor Boya
1.3. Ticaret ve Yasal Düzenlemelerle İlgili Belgeler
1.4. Sosyal Yaşamda Mor Boya
1.4.1. Soylular ve Zenginler Arasında Mor
1.4.2. Lüks Karşıtlığı ve Mor
1.4.3. Dini İçerikte Mor

2. MUREKS BOYA ENDÜSTRİSİ

2.1. Mureks Avcılığı ve Yetiştiriciliği
2.2. Boya Üretimi
2.3. Boyanın Kullanımı
2.4. Mureksin Boya Üretimi Dışında Kullanımı

3. MUREKS İLE İLGİLİ ARKEOLOJİK BULGULAR

3.1. Anadolu’da Mureksten Boya Üretimine Dair Bulgular
3.2. Akdeniz Çevresinde Mureksten Boya Üretimine Dair Bulgular
3.2.1. Doğu Akdeniz
3.2.2. Kuzey Afrika
3.2.3. Girit
3.2.4. Kıbrıs
3.2.5. Güney Avrupa
3.2.6. Basra Bölgesi
3.3. Mureks Boyası ile Boyanmış Buluntular

4. ANDRİAKE MUREKS BOYA ENDÜSTRİSİ

4.1. Andriake Liman Agorası
4.2. Agora’nın Mureks İşlikleri Evresi
4.3. Mureks İşlikleri
4.3.1. Mimarisi
4.3.2. Buluntular
4.3.2.1. Mureks Kabuğu Atıkları
4.3.2.2. Amphora Parçaları
4.3.2.3. Kurşun Kap Kalıntıları
4.3.2.4. Demir Alet
4.3.2.5. Sikkeler

GENEL DEĞERLENDİRME
KATALOG
LEVHALAR
SÖZLÜK
KAYNAKÇA