fbpx

Yazar Nevzat Çevik
Editör Kayhan Dörtlük – Remziye Boyraz Seyhan
Türü Kitap
Basım Yılı 2015, İstanbul
ISBN No 9786054018222
Boyutlar 190×275 mm.
Sayfa 576 s.
Resim 990 Resim
Dili Türkçe
Dizi Monografi Dizisi 10

Özet

• Ebru Akdoğu-Arca, Güney Küçük Asya’nın Sınır Yazıtları
• Erdoğan Aslan, Kekova Bölgesi Sualtı Araştırmaları “Aperlai Limanı”
• Ralf Becks, Prehistoric Research in Lycia Present State and Perspectives
• Ayşe Belgin-Henry, “Genç” Aziz Simeon Hac Merkezi ve Manastırı’nın Mimarisi: Yeni Bulgular, Yeni Sorular
• Remziye Boyraz-Seyhan, Likya ve Pisidya Bölgesinde Pelta
• Mustafa Bulba, Antik Çağ’da Kaunos-Lykia İlişkileri
• Ufuk Çörtük, Kaunos Neophron Exedrası
• Senem Dinç, Hellenistik ve Roma Çağları Likyası’nda Sympoliteia’lar
• F. Eray Dökü, 2006 – 2009 Kibyra Kazıları
• Filiz Dönmez-Öztürk, Likya’da Roma Vatandaşlık Hakkı Verme Politikasının Başlangıcı ve İ.S. 1. yy.’daki Gelişimi
• Tuba Efendioğlu, Hellenizm ve Roma Çağları Likyası’nda Yerel Kültler
• Jörg Gebauer, Prehellenistic Ceramics of the 2002-2005 Excavations at Limyra. The Banded and Wave-Line Pottery
• Nuray Gökalp-Özdil, Antik Dönem Attaleia Yazıtları
• Şahin Gümüş – İlhan Güceren, Zindan Mağarası Kutsal Alanı
• Işıl Işıklıkaya-Laubscher, Perge Mozaikleri: Güney Hamam, Macellum ve Güney Bazilika Portiği Mozaikleri Hakkında Ön Değerlendirmeler
• Bülent İşler, Likya Bölgesi’ndeki Karabel-Asarcık Yerleşimi Yapılarının Plan ve İşlev Özellikleri Üzerine Gözlemler
• Tarkan Kahya, Pisidia Arkaik Dönem Pişmiş Toprak Çatı Elemanları Üzerine Bazı Gözlemler
• Erkan Kart, Anadolu’da İsis ve Sarapis Kültünün Kaunos’taki İzleri
• Hüseyin Köker, Yeni Bir Sillyon Bronz Sikkesi
• Hülya Kökmen, Antalya Kesik Minare’de Bulunan Antik Dönem Kapıları
• Mehmet Kürkçü, İmparatorluk Dönemi’nde Likya Kentleri Üzerine Bir Sentez
• Hüseyin Metin, Kibyra’dan Bir Grup Palmet Kulplu Kandil
• Nida Naycı, Kilikia Olba Bölgesi Kültürel ve Doğal Peyzaj Dokusunun Korunmasında Arkeolojik Mirasın Rolü ve Bütüncül Değerlendirilmesi
• Fatih Onur, Perge’den Anastasius Dönemi’ne Ait Bir Ordu Fermanı: Ön Rapor
• Ö. Emre Öncü, Antalya-Olympos Antik Kenti Roma Mimarisi Araştırmalarından Yeni Bulgular
• Ayça Özcan, Pisidia Bölgesi’nde Roma İmparatorluğu’nun Yapı Propagandası ve Politikası
• Banu Özdilek, Rhodiapolis Örneğinde: Tiyatro Sahne Binalarında Anlama-Tanımlama-Değerlendirme Sorunları ve Çözümleri ile Ulaşılan
Sonuçlardaki Doğruluk Riskleri Üzerine Kuramsal-Yöntemsel Bir Çalışma
• Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Yanartaş (Khimera)’taki Bizans Dönemi Bazilikası
• Gökçen Kurtuluş Öztaşkın – Muradiye Öztaşkın, Antalya-Olympos Mozaikli Yapı
• Hüseyin Sami Öztürk, İ.Ö. II. – İ.S. IV. Yüzyıllarda Lykia’nın Kırsal Güvenlik Problemleri
• Anne-Sophie Rıvalland, Architecture and power in the Greek city-states of Southern Asia Minor (Pamphylia-Pisidia): methodology and research objectives
• Hacer Sancaktar, Pisidia, Kilikia ve Lykaonia Bölgelerindeki Roma Koloni Kentleri Sikke Tipolojisi
• Sevgi Sarıkaya, III. Antiokhos’un Karia Seferi ve Sonrasında Asylia Hakkı Tanıdığı Kentler: Seleukos Kralının Küçük Asya Kentleri Üzerinde Uyguladığı Politika
• Başak Saygılı, Kalıp Yapımı Kibyra Kaseleri
• Pınar Serdar-Dinçer, Side Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri
• Tevfik Emre Şerifoğlu, İ.Ö. II. Binyıl ve Erken Demir Çağı’nda Göksu Vadisi ve Çevresi
• Düzgün Tarkan, Kibyra Sunakları
• H. Onur Tıbıkoğlu, Doğu Likya’da Artemis Kültü
• Özgür Turak, Pamphylia Bölgesi’nde Bulunmuş Roma İmparatorluk Dönemi Girlandlı Lahitleri
• Nihal Tüner-Önen, Yazıtlar Işığında Phaselis
• İnci Türkoğlu, Jews in Antalya (Attaleia/Adalia)
• Kim Vyncke, The Classical-Hellenistic Settlement at Düzen Tepe (SW Türkiye): “the story of two settlements” or “two sides to a story”?
• Nazlı Yıldırım, Lykia Klineleri: Form ve Tipoloji
• Volkan Yıldız, Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazılarında Bulunan Doğu Sigillataları A Grubu Seramikleri