fbpx

Yazar Kemal Reha Kavas
Türü Kitap
Basım Yılı 2016, İstanbul
ISBN No 9786054018246
Boyutlar 21 x 28 cm
Sayfa 198
Resim 102 resim
Dili İngilizce ve Türkçe
Dizi Adalya Ekyayın Dizisi 13

İçindekiler:

Önsöz
Sunuş

1. GİRİŞ
2. YEREL BAĞLAM, MİMARLIK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 • 2.1. Yerel Bağlam
 • 2.1.1. Tarih
 • 2.1.2. Coğrafya
 • 2.1.2.1. Jeomorfoloji
 • 2.1.2.2. İklim
 • 2.1.2.3. Flora
 • 2.1.3. Sosyo-Ekonomik Yapı
 • 2.1.4. Yöresel Bağlam İçerisinde Ürünlü Köyü’nün Yeri
 • 2.2. Mimari Karakter ve Kavramsal Çerçeve
 • 2.2.1. Mimari Karakter
 • 2.2.2. Kavramsal Çerçeve
 • 2.2.2.1. Mimari Tektonik ve “Tektonik Bağ” Kavramı
 • 2.2.2.2. Çevre Estetiği ve “Organik Arayüz” Kavramı
 • 2.2.2.3. Yapı Kalıp Dili ve “Çevresel Omurga” Kavramı

3. ÜRÜNLÜ’DE GELENEKSEL MİMARİ KALIPLAR VE ÇEVRE

 • 3.1. Ürünlü Köyü’ne Genel Bir Bakış: Arazi Yapısı ve Mimari Öğeler Bütünlüğü
 • 3.1.1. Topoğrafya – Yerleşim Sürekliliği
 • 3.1.2. Topoğrafya – Yerleşim – Mimarlık Sürekliliği
 • 3.2. Bir Mimari Temsil Yöntemi Önerisi: “Çevresel Temsil”
 • 3.3. Ürünlü’de Geleneksel Mimari Kalıplar
 • 3.3.1. Bölge ve Yerleşim Ölçeğinde Geleneksel Kalıplar: “Çevresel Omurga”
 • 3.3.1.1. Bölge Ölçeğinde “Çevresel Omurga”
 • 3.3.1.2. Kırsal Yerleşim Ölçeğinde “Çevresel Omurga”
 • 3.3.1.3. Bağ Evi (Yazlık Yerleşim) Ölçeğinde “Çevresel Omurga”
 • 3.3.1.4. Kırsal Mahalle (Kışlık Yerleşim) Ölçeğinde “Çevresel Omurga”
 • 3.3.2. Mimari Kesitteki Geleneksel Kalıplar: “Organik Arayüz”
 • 3.3.2.1. “Toprak ile Bağ”
 • 3.3.2.2. “Ortak Alan” ve “Pozitif Dış Mekân”
 • 3.3.2.3. Binek Taşı ve Peyke
 • 3.3.2.4. Döver ve Kütük Atma
 • 3.3.2.5. Asma
 • 3.3.2.6. Ayazlık / Köşke
 • 3.3.2.7. Buğday Deposu
 • 3.3.2.8. Geleneksel Tuvaletler
 • 3.3.2.9. Kara Kovan
 • 3.3.2.10. Ağıl
 • 3.3.2.11. Ocak ve Gusülhane
 • 3.3.3. Mimari Detaydaki Geleneksel Kalıplar: “Tektonik Bağ”
 • 3.3.3.1. Konsol Merdiven
 • 3.3.3.2. Binek Taşı ve Peyke
 • 3.3.3.3. Bahna
 • 3.3.3.4. Kuşkonmaz
 • 3.3.3.5. Tıfraz

4. SONUÇ

 • 4.1. Kırsal Mimarinin Kültürel İnşa ve Aktarımdaki Rolü
 • 4.2. “Çevresel Temsil” Önerisi
 • 4.3. Kavramsal Çerçevenin Gelişimi
 • 4.4. Genel Kuramsal Çerçeve Önerisi

KAYNAKLAR
YEREL TERİMLER SÖZLÜĞÜ
RESİMLER