fbpx

Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri – Veysel DonbazSTART

24 Mayıs 2018 – 17:30

Çiviyazılı Belgeler Işığında

Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri

Konferansta, esas olarak Mezpotamya’daki hekimler ve hastalıklara karşı hazırladıkları reçeteler üzerine odaklanılmaktadır. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları kendilerinin hazırlamış olduğu ilaçlar ile tedavi etmişlerdir. Onlar tarafından tabletler üzerine yazılan ilaç reçetelerinde, ilacı oluşturan maddelerin adları ve ilacın nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Mevcut bilgilerden Mezopotamya insanının hastalıkları genellikle bitkisel ilaçlar ile hayvansal ve mineralsel kaynakları kullanarak tedavi ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Mezopotamya’da cerrahi faaliyetlerde de bulunulduğu aşikârdır. Hammurabi Kanunları bu hususta bilgi edindiğimiz yegâne kaynaktır ve yasalar incelendiğinde Mezopotamyalı cerrahların göz, kafatası, kol ve bacak kırıkları operasyonları gibi cerrahi tedavilerde bulundukları görülmektedir. Eski Mezopotamya’da bilinen pek çok bitkisel ilaç ve bazı cerrahi yöntemler olmasına rağmen hastalıkların nedenleri anlaşılamamıştır. Hastalıklar çoğunlukla günahların cezası olarak düşünülmüş ve tanrıların veya tanrının temsilcisi olarak çalışan ifritlerin işi olarak değerlendirilmiştir.
Veysel DONBAZ