Suna Kıraç Doktora Sonrası Araştırma Bursu 

Koç Üniversitesi AKMED, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren 6 ay süreli ve tam zamanlı bir doktora-sonrası (post-doc) araştırmacı istihdam edecektir. Adaylardan, öncelikle 1922-1928 yılları arasında Eski Yazı’yla (Osmanlıca) Antalya’da yayımlanmış yerel Antalya Gazetesi’nde yer alan haberlerin başlıklarını günümüz Türkçesine çevirerek haberlerin ve yazıların içeriklerini oluşturmaları beklenmektedir. AKMED Kütüphanesi’nde bulunmayan eksik sayılar içinse ilgili kütüphane ve arşivlerden yararlanmaları ve Antalya Gazetesi’nin hem Antalya kenti hem de Türk basın tarihi açısından önemini ve katkısını içeren bir çalışma yapmaları istenmektedir. Adayların daha önceki çalışmalarında ve tezlerinde, arşivlerde bulunan Osmanlıca evrak ve gazeteler üzerinde çalışma yapmış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. Ayrıca, adaylardan, AKMED’in yayın, sergi ve bilimsel toplantı (konferans, workshop, sempozyum) gibi etkinliklerine katkı sağlamaları beklenmektedir. Doktorasını tarih alanında tamamlamış adayların, doktora derecesini elde etmesinin üzerinden 5 yıldan fazla bir süre geçmemiş olması ve 45 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Bir üniversitede veya bir kurumda çalışan adayların, kabul edildikleri takdirde kurumlarından izin almaları kendi sorumluluklarındadır. Yukarıdaki şartları sağlayan adayların, 9 Kasım 2021 tarihine kadar AKMED’e başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru evrakı:

  • İletişim bilgilerinin yanı sıra proje başlığını belirten başvuru dilekçesi
  • Yayınlarının ve yer aldığı projelerin listesini de içeren özgeçmiş
  • Amaç, yöntem, planlama / iş takvimi ve konuyla ilgili bibliyografyayı da içeren araştırma önerisi (en fazla 1000 sözcük)
  • İki adet referans mektubu

 

Başvuru evrakı 9 Kasım 2021 tarihine kadar akmedburs@ku.edu.tre-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir; posta gönderileri ve belirtilen tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için lütfen Koordinatörümüz Burcu Topkaya Şeneren (akmedburs@ku.edu.tr) ile iletişime geçiniz.