Editör Mehmet Tekocak
Türü Kitap
Basım Yılı 2013, İstanbul
ISBN No. 9786054701278
Boyutlar 22 × 29 cm, 3000 gr.
Sayfa 766
Resim
Dili Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler
Dizi Armağan Dİzisi 3

Özet
Önsöz (Mehmet Tekocak)

Sunuş (Ömer Özyiğit)
Selçuk Üniversitesi ve Arkeolojiye Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör)
Fakültemizin İlklerinden (Prof. Dr. Âlim Gür, Dekan)
Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu’nun Özgeçmişi ve Yayınları
Büyükkolancı, Mustafa / Müzeci Kökenli Dostum, Bilim İnsanı Levent Zoroğlu’na
Şimşek, Celal / Bir Öğrencisi Olarak Benim Gözümde Levent Zoroğlu Hocam
Abadie-Reynal, Catherine / Italy and Zeugma (Ist-IIIrd c. A.D.)
Adak-Adıbelli, Işık / Tarsus Cumhuriyet Alanı’nda Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları
Adıbelli, Hüseyin / Tarsus’ta Arkeolojik Mirası Koru(ya)mamanın Yarattığı Sonuçlar ve 2001 Yılı Kanalizasyon Kazılarının Sürpriz Bulguları
Akdeniz, Engin / Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli
Akın Akyol, Ali / Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin Dünü ve Bugünü
Alp, A. Oğuz / Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne Ait Üç İon Sütun Başlığı
Arslan, Melih / Yeni Bir Bronz Kybele Heykelciği
Arslan, Nurettin / Frank Calvert Koleksiyonu’nda Akhilleus Ressamı’na Ait Bir Nolan Amphora
Atasoy, Sümer / Kentsel Arkeoloji ve İstanbul
Bilgin, Mustafa – Burcu Derin / Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler
Borgia, Emanuela / Building Activities in Roman and Proto-Byzantine Cilicia through Epigraphic Sources
Büyüközer, Aytekin / Knidos’un Kent Planlamasında Limanların Yeri ve Kentle İlişkisi
Civelek, Aynur / Seikilos’un Şarkısı
Çırak, Mustafa Tolga / Kelenderis Toplumu’nda Element Analiziyle Paleodiyet’in Ortaya Çıkarılması ve Diagenesis
Doksanaltı, Ertekin M. – İbrahim Karaoğlan – L. Ufuk Erdoğan / Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası 2011-2012 Kazıları Ön Raporu
Duman, Bahadır / Lykos Laodikeiası’nda Bulunan Batı Yamacı Tekniğinde Bezenmiş Seramikler
Dündar, Erkan / Imports from Ionia: A Group of Ionian Ceramics from the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara
Ekici, Makbule / Lagina ve Çevresi’nde Bulunan Bir Grup Hellenistik Dönem Hanedanlık Sikkesi
Schneider, Eugenia Equini – Chiara Morselli / Elaiussa Sebaste, Rock Tombs between the Theater and the Agora
Ferrazzoli, Adele Federica / Late Hellenistic Stuff from Elaiussa Sebaste
Friedman, Zaraza / The Ships Depicted on the Kelenderis Mosaic
Hodder, Ian / Why do Pot Styles Change? A Consideration of Culture Change from the Perspective of Çatalhöyük
Hürmüzlü, Bilge / Isparta Müzesi’nde Korunan Karia Kökenli Bantlı ve Dalgalı Çizgi Bezekli Oinokhoeler
Iaocomi, Veronica / Private Architecture and Building Techniques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough Cilicia) in Late Antiquity and Early Byzantine Period. A Methodological Approach
Işık, İlker / Antik Çağ’da Epikürosçuluk
Kaplan, Deniz / Korykos’un (Kilikia) Roma İmparatorluk Dönemi Üzerine Yeni Gözlemler
Karpuz, Haşim – Tolga Bozkurt / Ilgın-Beykonak (Tekke) Köyü’nde Halk Mimarisi
Kızıl, Abuzer / Milas Akkent Lahit Mezarı
Kızılarslanoğlu, Asena / Gözlükule Kazısı’ndan Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi
Koçel Erdem, Zeynep / Tekirdağ Müzesi’nden Meidias Üslubu’nda Bir Bodur Lekythos
Korkmaz, Zafer / Distribution of Eastern Sigillata A, Eastern Sigillata B and Eastern Sigillata C Potsherds in Sivas
Korkut, Taner / Ostotheken oder Kindersarkophage?
Laflı, Ergün / Five Early Imperial Lamps from the Museum of Tarsus
Lightfoot, Chris / Write or Light? Roman Glass Inkwells and Lamps
Noei, Sina / 2006 Yılı Kelenderis Kazısı Koruma ve Onarım Çalışmaları – Ön Rapor
Okunak, Mehmet / Hierapolis 159D Nolu Tümülüs ve Buluntuları
Özer, Elif / Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit
Öztürk, İlhame / Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Beldesi, İnönü Mevkii Gözleğentepe Nekropolü Kurtarma Kazısı
Özyiğit, Ömer / Phokaia’da Cenevizliler Dönemi
Poblome, Jeroen – Dennis Braekmans – Nalan Fırat – Bert Neyt – Eva Kaptijn – Hannelore Vanhaverbeke – Femke Martens – Kim Vyncke – Rinse Willet – Marc Waelkens – Patrick Degryse / How Did Sagalassos Come to Be? A Ceramological Survey
Regev, Dalit – Uzi Greenfeld / New Finds from the Samaria-Sebaste Necropolis
Rotroff, Susan I. / A Phakos Ostrakinos from the Athenian Agora
Salman, Barış / Kırşehir Müzesi’nden Dextrarum Iunctio Sahneli Bir Mezar Steli
Sayar, Mustafa Hamdi / Kelenderis’te Antoninus Pius Dönemi’nden Bir Hamam
Söğüt, Bilal / Stratonikeia’da Hellenistik Dönem Öncesi
Spanu, Marcello / Roman Honorary Arches in Cilicia? The Cases of Korykos and Diokaisareia
Şimşek, Celal / Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları
Tekin, Oğuz / Calchedon and Lysimachia: Remarks on Two Published Hellenistic Weights
Tekocak, Mehmet / Akşehir Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
Tuna, Numan – İlham Sakarya / Reşadiye ve Burgaz Kazılarında Bulunan Mortarların Tipolojik Gelişimi
Yıldız, Volkan / Mersin Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Attik Vazo
Zoroğlu, Candemir / Anadolu’dan Bir Grup Zırhlı İmparator Heykeli Üzerindeki Bitkisel Bezeme ve Anlamı