fbpx

Editör Mehmet Tekocak
Türü Kitap
Basım Yılı 2013, İstanbul
ISBN No. 9786054701278
Boyutlar 22 × 29 cm, 3000 gr.
Sayfa 766
Resim
Dili Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler
Dizi Armağan Dİzisi 3

Özet
Önsöz (Mehmet Tekocak)

Sunuş (Ömer Özyiğit)

Selçuk Üniversitesi ve Arkeolojiye Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör)

Fakültemizin İlklerinden (Prof. Dr. Âlim Gür, Dekan)

Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu’nun Özgeçmişi ve Yayınları

Büyükkolancı, Mustafa / Müzeci Kökenli Dostum, Bilim İnsanı Levent Zoroğlu’na

Şimşek, Celal / Bir Öğrencisi Olarak Benim Gözümde Levent Zoroğlu Hocam

Abadie-Reynal, Catherine / Italy and Zeugma (Ist-IIIrd c. A.D.)

Adak-Adıbelli, Işık / Tarsus Cumhuriyet Alanı’nda Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları

Adıbelli, Hüseyin / Tarsus’ta Arkeolojik Mirası Koru(ya)mamanın Yarattığı Sonuçlar ve 2001 Yılı Kanalizasyon Kazılarının Sürpriz Bulguları

Akdeniz, Engin / Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli

Akın Akyol, Ali / Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin Dünü ve Bugünü

Alp, A. Oğuz / Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne Ait Üç İon Sütun Başlığı

Arslan, Melih / Yeni Bir Bronz Kybele Heykelciği

Arslan, Nurettin / Frank Calvert Koleksiyonu’nda Akhilleus Ressamı’na Ait Bir Nolan Amphora

Atasoy, Sümer / Kentsel Arkeoloji ve İstanbul

Bilgin, Mustafa – Burcu Derin / Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler

Borgia, Emanuela / Building Activities in Roman and Proto-Byzantine Cilicia through Epigraphic Sources

Büyüközer, Aytekin / Knidos’un Kent Planlamasında Limanların Yeri ve Kentle İlişkisi

Civelek, Aynur / Seikilos’un Şarkısı

Çırak, Mustafa Tolga / Kelenderis Toplumu’nda Element Analiziyle Paleodiyet’in Ortaya Çıkarılması ve Diagenesis

Doksanaltı, Ertekin M. – İbrahim Karaoğlan – L. Ufuk Erdoğan / Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası 2011-2012 Kazıları Ön Raporu

Duman, Bahadır / Lykos Laodikeiası’nda Bulunan Batı Yamacı Tekniğinde Bezenmiş Seramikler

Dündar, Erkan / Imports from Ionia: A Group of Ionian Ceramics from the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara

Ekici, Makbule / Lagina ve Çevresi’nde Bulunan Bir Grup Hellenistik Dönem Hanedanlık Sikkesi

Schneider, Eugenia Equini – Chiara Morselli / Elaiussa Sebaste, Rock Tombs between the Theater and the Agora

Ferrazzoli, Adele Federica / Late Hellenistic Stuff from Elaiussa Sebaste

Friedman, Zaraza / The Ships Depicted on the Kelenderis Mosaic

Hodder, Ian / Why do Pot Styles Change? A Consideration of Culture Change from the Perspective of Çatalhöyük

Hürmüzlü, Bilge / Isparta Müzesi’nde Korunan Karia Kökenli Bantlı ve Dalgalı Çizgi Bezekli Oinokhoeler

Iaocomi, Veronica / Private Architecture and Building Techniques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough Cilicia) in Late Antiquity and Early Byzantine Period. A Methodological Approach

Işık, İlker / Antik Çağ’da Epikürosçuluk

Kaplan, Deniz / Korykos’un (Kilikia) Roma İmparatorluk Dönemi Üzerine Yeni Gözlemler

Karpuz, Haşim – Tolga Bozkurt / Ilgın-Beykonak (Tekke) Köyü’nde Halk Mimarisi

Kızıl, Abuzer / Milas Akkent Lahit Mezarı

Kızılarslanoğlu, Asena / Gözlükule Kazısı’ndan Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi

Koçel Erdem, Zeynep / Tekirdağ Müzesi’nden Meidias Üslubu’nda Bir Bodur Lekythos

Korkmaz, Zafer / Distribution of Eastern Sigillata A, Eastern Sigillata B and Eastern Sigillata C Potsherds in Sivas

Korkut, Taner / Ostotheken oder Kindersarkophage?

Laflı, Ergün / Five Early Imperial Lamps from the Museum of Tarsus

Lightfoot, Chris / Write or Light? Roman Glass Inkwells and Lamps

Noei, Sina / 2006 Yılı Kelenderis Kazısı Koruma ve Onarım Çalışmaları – Ön Rapor

Okunak, Mehmet / Hierapolis 159D Nolu Tümülüs ve Buluntuları

Özer, Elif / Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit

Öztürk, İlhame / Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Beldesi, İnönü Mevkii Gözleğentepe Nekropolü Kurtarma Kazısı

Özyiğit, Ömer / Phokaia’da Cenevizliler Dönemi

Poblome, Jeroen – Dennis Braekmans – Nalan Fırat – Bert Neyt – Eva Kaptijn – Hannelore Vanhaverbeke – Femke Martens – Kim Vyncke – Rinse Willet – Marc Waelkens – Patrick Degryse / How Did Sagalassos Come to Be? A Ceramological Survey

Regev, Dalit – Uzi Greenfeld / New Finds from the Samaria-Sebaste Necropolis

Rotroff, Susan I. / A Phakos Ostrakinos from the Athenian Agora

Salman, Barış / Kırşehir Müzesi’nden Dextrarum Iunctio Sahneli Bir Mezar Steli

Sayar, Mustafa Hamdi / Kelenderis’te Antoninus Pius Dönemi’nden Bir Hamam

Söğüt, Bilal / Stratonikeia’da Hellenistik Dönem Öncesi

Spanu, Marcello / Roman Honorary Arches in Cilicia? The Cases of Korykos and Diokaisareia

Şimşek, Celal / Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları

Tekin, Oğuz / Calchedon and Lysimachia: Remarks on Two Published Hellenistic Weights

Tekocak, Mehmet / Akşehir Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller

Tuna, Numan – İlham Sakarya / Reşadiye ve Burgaz Kazılarında Bulunan Mortarların Tipolojik Gelişimi

Yıldız, Volkan / Mersin Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Attik Vazo

Zoroğlu, Candemir / Anadolu’dan Bir Grup Zırhlı İmparator Heykeli Üzerindeki Bitkisel Bezeme ve Anlamı