fbpx

Editor Mehmet Tekocak
Material Type Book
Year 2013, İstanbul
ISBN No 9786054701278
Dimensions 220×290 mm, 3000 gr.
Page 766 p.
Language Articles inTurkish, English, German
Series Festschrift Series 3

Contents

 • Önsöz (Mehmet Tekocak)
 • Sunuş (Ömer Özyiğit)
 • Selçuk Üniversitesi ve Arkeolojiye Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör)
 • Fakültemizin İlklerinden (Prof. Dr. Âlim Gür, Dekan)
 • Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu’nun Özgeçmişi ve Yayınları
 • Büyükkolancı, Mustafa / Müzeci Kökenli Dostum, Bilim İnsanı Levent Zoroğlu’na
 • Şimşek, Celal / Bir Öğrencisi Olarak Benim Gözümde Levent Zoroğlu Hocam
 • Abadie-Reynal, Catherine / Italy and Zeugma (Ist-IIIrd c. A.D.)
 • Adak-Adıbelli, Işık / Tarsus Cumhuriyet Alanı’nda Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları
 • Adıbelli, Hüseyin / Tarsus’ta Arkeolojik Mirası Koru(ya)mamanın Yarattığı Sonuçlar ve 2001 Yılı Kanalizasyon Kazılarının Sürpriz Bulguları
 • Akdeniz, Engin / Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli
 • Akın Akyol, Ali / Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin Dünü ve Bugünü
 • Alp, A. Oğuz / Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne Ait Üç İon Sütun Başlığı
 • Arslan, Melih / Yeni Bir Bronz Kybele Heykelciği
 • Arslan, Nurettin / Frank Calvert Koleksiyonu’nda Akhilleus Ressamı’na Ait Bir Nolan Amphora
 • Atasoy, Sümer / Kentsel Arkeoloji ve İstanbul
 • Bilgin, Mustafa – Burcu Derin / Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler
 • Borgia, Emanuela / Building Activities in Roman and Proto-Byzantine Cilicia through Epigraphic Sources
 • Büyüközer, Aytekin / Knidos’un Kent Planlamasında Limanların Yeri ve Kentle İlişkisi
 • Civelek, Aynur / Seikilos’un Şarkısı
 • Çırak, Mustafa Tolga / Kelenderis Toplumu’nda Element Analiziyle Paleodiyet’in Ortaya Çıkarılması ve Diagenesis
 • Doksanaltı, Ertekin M.  – İbrahim Karaoğlan – L. Ufuk Erdoğan / Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası 2011-2012 Kazıları Ön Raporu
 • Duman, Bahadır / Lykos Laodikeiası’nda Bulunan Batı Yamacı Tekniğinde Bezenmiş Seramikler
 • Dündar, Erkan / Imports from Ionia: A Group of Ionian Ceramics from the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara
 • Ekici, Makbule / Lagina ve Çevresi’nde Bulunan Bir Grup Hellenistik Dönem Hanedanlık Sikkesi
 • Schneider, Eugenia Equini – Chiara Morselli / Elaiussa Sebaste, Rock Tombs between the Theater and the Agora
 • Ferrazzoli, Adele Federica / Late Hellenistic Stuff from Elaiussa Sebaste
 • Friedman, Zaraza / The Ships Depicted on the Kelenderis Mosaic
 • Hodder, Ian / Why do Pot Styles Change? A Consideration of Culture Change from the Perspective of Çatalhöyük
 • Hürmüzlü, Bilge / Isparta Müzesi’nde Korunan Karia Kökenli Bantlı ve Dalgalı Çizgi Bezekli Oinokhoeler
 • Iaocomi, Veronica / Private Architecture and Building Techniques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough Cilicia) in Late Antiquity and Early Byzantine Period. A Methodological Approach
 • Işık, İlker / Antik Çağ’da Epikürosçuluk
 • Kaplan, Deniz / Korykos’un (Kilikia) Roma İmparatorluk Dönemi Üzerine Yeni Gözlemler
 • Karpuz, Haşim – Tolga Bozkurt / Ilgın-Beykonak (Tekke) Köyü’nde Halk Mimarisi
 • Kızıl, Abuzer / Milas Akkent Lahit Mezarı
 • Kızılarslanoğlu, Asena / Gözlükule Kazısı’ndan Bir Grup Etütlük Tunç Çağı Seramiği’nin Mikromorfolojisi
 • Koçel Erdem, Zeynep / Tekirdağ Müzesi’nden Meidias Üslubu’nda Bir Bodur Lekythos
 • Korkmaz, Zafer / Distribution of Eastern Sigillata A, Eastern Sigillata B and Eastern Sigillata C Potsherds in Sivas
 • Korkut, Taner / Ostotheken oder Kindersarkophage?
 • Laflı, Ergün / Five Early Imperial Lamps from the Museum of Tarsus
 • Lightfoot, Chris / Write or Light? Roman Glass Inkwells and Lamps
 • Noei, Sina / 2006 Yılı Kelenderis Kazısı Koruma ve Onarım Çalışmaları – Ön Rapor
 • Okunak, Mehmet / Hierapolis 159D Nolu Tümülüs ve Buluntuları
 • Özer, Elif / Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit
 • Öztürk, İlhame / Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Beldesi, İnönü Mevkii Gözleğentepe Nekropolü Kurtarma Kazısı
 • Özyiğit, Ömer / Phokaia’da Cenevizliler Dönemi
 • Poblome, Jeroen – Dennis Braekmans – Nalan Fırat – Bert Neyt – Eva Kaptijn – Hannelore Vanhaverbeke – Femke Martens – Kim Vyncke – Rinse Willet – Marc Waelkens – Patrick Degryse / How Did Sagalassos Come to Be? A Ceramological Survey
 • Regev, Dalit – Uzi Greenfeld / New Finds from the Samaria-Sebaste Necropolis
 • Rotroff, Susan I. / A Phakos Ostrakinos from the Athenian Agora
 • Salman, Barış / Kırşehir Müzesi’nden Dextrarum Iunctio Sahneli Bir Mezar Steli
 • Sayar, Mustafa Hamdi / Kelenderis’te Antoninus Pius Dönemi’nden Bir Hamam
 • Söğüt, Bilal / Stratonikeia’da Hellenistik Dönem Öncesi
 • Spanu, Marcello / Roman Honorary Arches in Cilicia? The Cases of Korykos and Diokaisareia
 • Şimşek, Celal / Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları
 • Tekin, Oğuz / Calchedon and Lysimachia: Remarks on Two Published Hellenistic Weights
 • Tekocak, Mehmet / Akşehir Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
 • Tuna, Numan – İlham Sakarya / Reşadiye ve Burgaz Kazılarında Bulunan Mortarların Tipolojik Gelişimi
 • Yıldız, Volkan / Mersin Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Attik Vazo
 • Zoroğlu, Candemir / Anadolu’dan Bir Grup Zırhlı İmparator Heykeli Üzerindeki Bitkisel Bezeme ve Anlamı