fbpx

Editor Hamdi Şahin – Erkan Konyar – Gürkan Ergin
Material Type Book
Year 2011, İstanbul
ISBN No 9786054018093
Dimensions 220×290 mm
Page 432 p.
Figure b/w ill.
Language Articles in Turkish, German and French
Series Suna & Inan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations Festschrift Series: 2

Contents

*Sunuş
*Prof. Dr. Mehmet Özsait’in Özgeçmişi
*Arkeolog Nesrin Özsait’in Özgeçmişi
*Prof. Dr. Mehmet Özsait’in Yayınları

•Songül Alpaslan Roodenberg, Harmanören – Göndürle Höyük Mezarlığı İskeletlerinin Antropolojik Analizi
•Murat Arslan, Alkibiades’in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri ve Sonuçları
•Neşe Atik, Anadolu’nun Hellenistik-Roma Devri Kurşun Sırlı Kapları
•Hasan Bahar, Antik Anadolu Madenciliği İçerisinde Orta Toros Bölgesinin Yeri
•Sait Başaran, Enez (Ainos) 2007 Yılı Kazısı ve Onarım-Koruma Çalışmaları
•Ferit Baz, Neue Interpretationsversuche zu Einigen Fragmentarischen Meilensteinen in Kappadokien
•Akın Bingöl, Urartu Devletinin Kuruluş Dönemi Dış Politikası
•Alpaslan Ceylan, Çıldır Akçakale Kazıları
•Filiz Cluzeau, Yunanlara Özgü Politik Bir Kurum: Proksenia
•A. Vedat Çelgin, Termessos’un Görkemli Kome’si (Peripolion ?) Anydros (Nea Kome ?) ve Ondan Doğan Geç Antikçağ/Erken Bizans Kenti Eudokias, Sorunlar – Öneriler
•Yaşar Çoruhlu, Bezeklik XIX. Tapınak’da Bulunan Ejderha Figürlü Uygur Duvar Resmi
•İnci Delemen, Dioskurlar ve Tanrıça – Sadberk Hanım Müzesi’ndeki bir Gümüş Aplik
•Bedia Demiriş, Antik Çağ’da Tarih Yazmak
•Güneş Duru, Göller Bölgesi Neolitik Yerleşmeleri Üzerine Bir Deneme
•Turan Efe – Deniz Ş.M. Ay Efe, Eskişehir Bölgesinin İlk Tunç Çağı’na Özgü Geriye Yatık •Boyunlu Gaga Ağızlı Testileri
•H. Ali Ekinci, Dostluklar Bir Gün Değildir !
•Emre Erten, Hierapolis-Kastabala’da Helios Tapınımına Dair Bazı Gözlemler
•Fahri Işık, “Hilal” ya da “Yalınlaştırılmış Boğa Boynuzu”, Pinara Mezarları Işığında Kybele •Anıtları Tepe Akroterinin Yorumu Üzerine
•Mücteba İlgürel, Değerli Arkadaşım Mehmet Özsait
•Turhan Kaçar, Doğu Roma Başkentinde Patrik Seçimi: Ioannes Chrysostomus Örneği (MS 398)
•İshak Keskin, Mezopotamya ve Çevresinde Arşiv Uygulamaları
•Ufuk Kocabaş, Çamaltı Burnu I Batığı Demir Çapaları
•Özdemir Koçak, Bazı Örnekler Işığında Afyonkarahisar Orta Tunç Çağ Mezarlıkları ve •Bunların Yerleşmeler ile İlişkileri
•R. Eser Kortanoğlu, “koimãomai” (Dormir)
•Hüseyin Köker, Küçük Bir Keraeitai Definesi
•Guy Labarre, Les fleuves d’Asie Mineure dans la Géographie de Strabon
•E. Emine Naza-Dönmez, Türk Sanatında Mezartaşları ve Çeşmeler Üzerinde Yer Alan •Mimari Ögeler Üzerine Bir Deneme
•Erendiz Özbayoğlu, “Roma Yurttaşı” Ailius Aristeides’ten Roma’ya Övgü
•Mehmet Özdoğan, Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşme Yerlerinin Dağılımı İle İlgili Bazı Gözlemler
•Bilge Özsait-Selçuk, Bir Çocuğun Gözünden Arkeoloji ve Tarih
•Işıl Özsait Kocabaş, Akdeniz Yapım Geleneğinde Bir Ortaçağ Teknesi: Yenikapı 12 Batığı
•Hüseyin Sami Öztürk, Lykia ve Pisidia’daki Haydut Avcıları – Lestodeioktes (λῃστοδειώκτης)
•İlhame Öztürk, Silifke Camikebir Mahallesi Mozaikli Alan Kurtarma Kazısı
•M. Taner Tarhan, İstanbul Üzerine Tarihle Sohbet
•Oğuz Tekin – Aliye Erol Özdizbay, Two Numismatic Examples for a certain Agathoclea / Agathopolis
•Yasin Topaloğlu, Iğdır Bölgesinde Tunç Çağı Yerleşmeleri
•Mehmet Fatih Yavuz, A Persian Paradeisos in Byzantion?
•Hatice Yılmazer Çorbacı, Soloi / Pompeiopolis Kazılarından Bir Homerik Kâse Parçası