fbpx

Online Workshop
Anatolian Prehistory based on Cave ExcavationsRegister
Anatolia is a region that is rich in history. Archaeological excavations especially in ancient cities and prehistoric settlements since the first periods of the Republic of Türkiye have revealed many assets however, it is clear that cave excavations have not received the importance they deserve. Recent cave excavations carried out in different parts of Anatolia have revealed the assets in these areas and has been instrumental in the organization of this holistic workshop titled ‘Anatolian Prehistory based on Cave Excavations’.

PROGRAM
09.45-10.00 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Prof. Dr. Necmi KARUL

I. OTURUM

Moderatör: Doç. Dr. Cevdet Merih EREK
10:00-10:20 Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN “Anadolu Paleolitik Arkeolojisinde Bir Ekol: Karain”
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:50 Prof. Dr. İsmail ÖZER “Kuzey Batı Anadolu’da Yeni Bir Paleolitik Dönem Buluntu Alanı: İnkaya Mağarası”
10:50-11:00 Tartışma
11:00-11:20 Prof. Dr. İsmail BAYKARA “Orta Paleolitik Dönem Üçağızlı II Mağarası – Hatay, Türkiye”
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN “Elbistan Keçe Mağarası Kazısı”
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Doç. Dr. Deniz SARI “İnhisar Gedikkaya Mağarası 2019-2021 Yılı Kurtarma Kazılarına Ait İlk Değerlendirmeler”
12:20-12:30 Tartışma
12:30-12:50 Iraz Aslı YAMAN – Umutcan DOĞAN “Yusufun Kayası Mağarası: Final Epipaleolitik ya da Çok Erken Bir Akeramik Neolitik?”
12:50-13:00 Tartışma
13:00-13:50 Ara

II. OTURUM
Moderatör: Doç. Dr. Deniz SARI
13:50-14:10 Doç. Dr. Cevdet Merih EREK “Sezonluk Bir Anadolu’lu Natufian İstasyonu: Direkli Mağarası”
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:40 Doç. Dr. Çiler ALGÜL – Dr. Orkun Hamza KAYCI – Doç. Dr. Semra BALCI “Eşek Deresi Mağarası: Orta Toroslarda Epipaleolitik Dönem”
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Prof. Dr. Metin KARTAL “Güneybatı Toroslar’da Epi-paleolitik Dönem’e Açılan Yeni Bir Kapı: Kızılin Kazıları”
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:40 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Mete AKSAN – Dr. Yavuz AYDIN – Eşref ERBİL “Ballık Mağarası: Batı Anadolu’da Yeni Bir Epipaleolitik Merkez”
15:40-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Doç. Dr. Hamza EKMEN “Dağlık Karadeniz Peyzajında Bir Mağara Yerleşimi: İnönü Mağarası”
16:10-16:20 Tartışma
16:20-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

Start

May 10, 2022 – 09:45

End

May 10, 2022 – 16:30