fbpx

Editor Kayhan Dörtlük – Remziye Boyraz
Material Type Book
Year 2008, Antalya
ISBN No 9786054018031
Dimensions 160×240 mm
Page 108 pp., pb.
Figure Folded images
Language Most articles in Turkish while two are in English
Translation İng./Eng. ed.: T.M.P. Duggan
Series Kongre, Sempozyum, Seminer Dizisi 2

Summary

Jointly organised by AKMED and Akdeniz University, Faculty of Fine Arts Department of Ceramics, the Colloquium on Çanakkale Ceramics was held on 2 April 2007. The organisation of the colloquium has presented imposingly that a great distance has been covered since the publication of Türk Devri Çanakkale Seramikleri. Turkish Period Çanakkale Ceramics in 1971 – the augmenting interest in Çanakkale ceramics is reflected in the new collections formed, new publications, research and applications. The supporters are led by the Vehbi Koç Foundation presided by the late Sevgi Gönül, Sadberk Hanım Museum and Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED). The Institute has presented its Çanakkale collection, currently on display at the Kaleiçi Museum and continuously growing, to the world of science by publishing it (Çanakkale Ceramics) in 1996.

Contents:
Sunuş
Gönül Öney
Katherina Korre-Zographou
“The Spreading of the Çanakkale Ceramics throughout the Aegean Islands”
Sevim Çizer
“Çanakkale Örneğinde Batı Anadolu Seramikçiliğinin Ege Adalarındaki Uzantıları”
Lale Doğer
“İzmir Agorası Kazılarından Çanakkale Seramikleri ve Diğer Talep Noktaları”
Tülay Uğuzman
“Halk Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Konusunda Somut Bir Adım: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulusal Seramik Çalıştayı”
Selahattin Pekşen
“Çanakkale Seramiklerinin Yeniden Yapılanma Çabaları ve Sonucu”
M. Fatih Karagül
“Avustralya’dan Gelen İki Şerbetlik ve Kahverengi  Sır Araştırmaları”
Ayşe Güler
“Osmanlı Dönemi Çanakkale’de Seramik Atölyelerinin Konumlandıkları Mahaller, Üretim Potansiyeli ve Ürün Türleri”
M. Berrin Kayman
“Akköy Yöresi Fırın Cürufları Üzerine Değerlendirme”
Ek 1:  Dimitris Hatziyiannis
“Ceramic Workshop: Traditional Ceramics from Agiasos-Lesvos”