fbpx

“Liseler Tarih Yazıyor” Serbest Makale YarışmasıSTART

1 Aralık 2017 – 00:00

END

27 Nisan 2018 – 17:00

“LİSELER TARİH YAZIYOR” SERBEST  MAKALE YARIŞMASI

KONUSU

Antalya’nın tarihi, arkeolojisi, kültür mirası ve kültürü

AMACI

Lise öğrencileri arasında tarih, arkeoloji, kültür mirası ve kültür alanında bilinç geliştirmek, farkındalık yaratmak, araştırma ve yazma alışkanlığı kazandırmak.

TÜRÜ

Türkçe makale yarışması

KAPSAMI

Antalya il genelinde bulunan tüm lise ve dengi okullarda düzenlenecek makale yarışmasında dereceye giren ilk üç eser ile ve en fazla 5 katılımcı mansiyon ile ödüllendirilecektir.

HEDEF KİTLESİ

Yarışma Antalya il genelinde bulunan tüm lise ve dengi okullarda öğrenim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini hedeflemektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Kasım 2017 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.

“Makaleler 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar akmed@ku.edu.tr adresine e-posta ile veya aşağıdaki adrese posta yoluyla, iki nüsha olarak gönderilmelidir. İlk nüshada makale yazar veya yazarlarının ismi yer alacak; diğer nüshada ise yazar veya yazarların ismi yer almayacak sadece makale adı bulunacaktır. Son gönderi tarihinden sonra iletilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderim adresi:

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak No. 22 07100/Kaleiçi/Antalya

Dereceye giren makale sahibi öğrenciler 18 Mayıs 2018 tarihinde AKMED web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca kazanan öğrencilere aynı gün telefon ve/ya e-posta ile bildirim yapılacaktır.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte AKMED binasında veya olası katılım hacmine göre Atatürk Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilecektir.

KATILIM VE YARIŞMA KOŞULLARI

 1. Tek aşamada gerçekleştirilecek yarışmaya, Antalya il genelinde bulunan tüm lise ve dengi okullarda öğrenim göre 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 2. Yarışma dili Türkçe’dir.
 3. Makale çalışmaları öğrencilerin özgün ürünleri olmalıdır.
 4. Makalelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması gereklidir.
 5. Her okul bu yarışmaya en fazla 10 makale ile katılabilir.
 6. Öğrenciler makaleyi birli, ikili veya üçlü gruplar halinde yazabilirler. Bir öğrenci yarışmaya en fazla 2 makale ile katılabilir.
 7. Makaleler bilgisayarla Word formatında A4 ebadında, 12 punto ve Times New Roman karakterinde, 1.5 satır aralığını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa düzeni sağdan ve soldan 1,5 cm, üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.
 8. Makalenin sonunda oluşturulacak künye bölümünde yazarın adı ve soyadı, sınıf ve okul bilgileri ile eser sahibi ve sorumlu öğretmenlerin telefon ve e-posta bilgileri yer almalıdır.
 9. Makaleler en az 1500, en fazla 3000 sözcük olmalıdır. Makale künyesindeki bilgiler buna dahil değildir.
 10. Makale yazılırken başvurulan kaynakların belirtilmesi mecburi olup, sözcük sayısına dahil edilmeyecektir.
 11. Dipnotlar sayfa sonunda gösterilecek olup, sözcük sayısına dahil edilecektir.
 12. Türkçe dilbilgisi ve yazım kuralları makalenin bütünlüğü açısından önemlidir. Anlatım açık ve anlaşılır olmalıdır.
 13. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri ortak elemeye alınacaktır. Tüm makaleler öğrencilerin sınıfları gözetilmeksizin birbirleriyle yarışacaktır.
 14. Yarışma konusu dışındaki konuları kapsayan, eser sahibi olan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen veya kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren, T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden makaleler Seçici Kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SEÇİÇİ KURUL

Seçiçi Kurul Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare edilerek ve onayı alınarak AKMED tarafından belirlenecektir. Seçci Kurul, iki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, iki tarih öğretmeni, bir Sanat Tarihi öğretmeni, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Koordinatörü ve AKMED Direktörü’nden oluşacaktır.

Seçiçi Kurul şartnamede belirtilen esaslara göre düzenleyici kurum tarafından ön elemeden geçirilmiş adayların eserlerini değerlendirerek dereceye giren eser sahiplerini belirleyecektir. Seçiçi Kurul eserleri değerlendirirken sadece makale adı ile değerlendirme yapacaktır.

Seçiçi Kurul’un verdiği kararlar kesindir ve bu kararlara yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçiçi Kurul eserleri değerlendirirken makalenin ilgili konu hakkında olmasına, kaynaklarla desteklenmiş bilgi vermesine (genel bilgileri tekrarlamakla yetinmemesine ve sadece basılmış kaynaklardan derlenmiş olmamasına), Türkçe’nin doğru kullanılmasına, açık, düzgün ve yaratıcı ifadelerle yeni bir araştırmanın ve yoğun bir emeğin ürünü olmasına dikkat edecektir.

 

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 2000 TL değerinde ödül ve yazının bir tarih-arkeoloji dergisinde yayımlanması

İkincilik Ödülü: 1500 TL değerinde ödül

Üçüncülük Ödülü: 1000 TL değerinde ödül

Gerek görülmesi halinde en fazla beş katılımcıya mansiyon verilebilecektir.

 TELİF HAKKI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince derece alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı bedelsiz olarak AKMED’e ait olacaktır. Tüm eserler AKMED’in oluşturduğu yayınlarda kullanılabilir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yarışmaya katılan öğrenciler ve velileri bu şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA SEKRETERYASI

 Özge YanardağAKMED

Tel: 242 243 42 74

E-posta: oyanardag@ku.edu.tr

Burcu Topkaya ŞenerenAKMED

Tel: 242 243 42 74

E-posta: bseneren@ku.edu.tr