fbpx

Osmanlı Dönemi’nde Girit: Siyaset ve İsyan – Pınar ŞenışıkSTART

31 Mart 2018 – 14:30

Osmanlı Dönemi’nde Girit: Siyaset ve İsyan

Doğu Akdeniz ondokuzuncu yüzyıl sonunda önemli siyasi ve sosyo-ekonomik dönüşümlere tanık oldu. Bu bağlamda, bu sunum Osmanlı Giriti’nin dönüşümünü incelemektedir. Bu dönüşüm sürecinde 1896 ve 1897 Girit isyanları Girit Adası’ndaki iç dinamikleri değiştirmiş, adada muhtariyet idaresinin kurulmasına ve daha sonra Girit’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasına zemin hazırlamıştır. 1896 ve 1897 Girit isyanları ve Osmanlı Giriti’ndeki cemaatler arası ilişkiler hem yerel, hem de emperyal dinamiklerin dikkate alındığı birleştirici bir yaklaşımla incelenmektedir. Osmanlı Giriti’ndeki cemaatler arası ilişkilerin hem benzersiz, hem de geniş bir dünyanın parçası olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu yaklaşım, Girit toplumunun dinamikleri anlamamıza, Giritli Hıristiyanların nasıl siyasallaştıkları sorgulamamıza olanak tanımaktadır.

Pınar Şenışık

Doğuş Üniversitesi