fbpx

Editor İnci Delemen – Sedef Çokay – Kepçe – Aşkım Özdizbay – Özgür Turak
Material Type Book
Year 2008, İstanbul
ISBN No 9786054018000
Dimensions 220×290 mm
Page 2 vols. 1246 pp, Hardbound
Figure b/w ill.
Language Articles in Turkish, German and French
Series Armağan Dizisi 1

Contents

Vol. I
• Kıraç, Suna – İnan / SUNUŞ
• Delemen, İnci – Sedef Çokay-Kepçe – Aşkım Özdizbay – Özgür Turak / Pergeli bir Euergetes’e
• Tarhan, M. Taner / Anılar
• Acar, Özgen / Perge’de Pandora’nın Kutusu
• Adak, Mustafa / Winde am Pamphylischen Golf
• Aksu, Hüsamettin / “Satrap Lahdi”nin Transkripsiyonu
• Meriçboyu, Yıldız Akyay / Akhaemenid’lerden Osmanlı’ya Üç Benek Motifi
• Akyürek Şahin, N. Eda / Eine neue Ehrung für den Kaiser Domitian aus Bursa
• Güven Arsebük / ~ M.S. 1492 Yılı Öncesi Dönemde Kuzey Amerika’da Tarihöncesi Toplumlar (Kızılderililer)
• Atasoy, Sümer / Zonguldak – Filyos (Tios/Tieion/Tion/Tianos/Tieum) Kurtarma Kazısı
• Atila, İ. Akan / 1993 Yılı Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi Kazısı Ön Raporu 99
• Aytaçlar, M. Nezih / The Collaboration of the Painters on Some South Ionian Orientalizing Vases
• Bachmann, Martin / Lichtvolle Perspektiven. Ein Fensterglasfund aus Bau Z in Pergamon
• Balkan-Atlı, Nur / Obsidiyenin Geçmişten Günümüze Yolcuğu. Yarı Bilimsel Yarı İçrek (Ezoterik) bir Yazı
• Başaran, Cevat / Parion’dan Persia’ya Yol Gider
• Baykan, Daniş / Assos Athena Tapınağı’nın Herakles-Kentauroslar Frizi için Yeni bir Tümleme Önerisi
• Belli, Oktay / Doğu Anadolu Bölgesi’nin En Eski ve Özgün Banyo Odası: Van-Yoncatepe Saray Banyosu ve Küveti
• Bilici, Handan – Binnur Gürler / Kaystros Ovasında Roma İmparatorluk İmajı:
Buluntularla Kültür ve Kimliği Tanımlamak
• Borchhardt, Jürgen – Erika Bleibtreu / Von der Pferdedecke zum Sattel: Antike Reitkunst zwischen Ost und West
• Bruns-Özgan, Christine / „Notre âme est heureuse et notre coeur en joie!“ Zu einer neuen Stockwerkstele aus Harran
• Bulgurlu Gün, Selma / Die Nischen der Plancia Magna an der Aussenmauer der Palästra der Südthermen in Perge
• Büyükkolancı, Mustafa / Side Dionysos Tapınağı’na ilişkin Yeni Bulgular
• Cevizoğlu, Hüseyin / İonia’da Arınma Gereçleri: Louterion, Perirrhanterion, Asamynthos / Pyelos
• Çalık Ross, Ayşe / Bir Kadın Portresi: Agrippina Maior (?)
• Çelgin, A. Vedat / Termessos’tan Sorunlu bir Agon’a Işık Tutan bir Agonistik Yazıt Fragmenti
• Çevik, Nevzat / Kitanaura: Doğu Likya’da bir Kent
• Çilingiroğlu, Altan / Urartu Tapınakları Kutsal Odalarında Taht Var Mıdır?
• Çokay-Kepçe, Sedef / Saç İğnesi? Maryonet? Öreke? Perge’de Bulunmuş Aphrodite Betimli bir Eser üzerine Tanımlama Denemesi
• Çömezoğlu, Özgü / Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Bulunan Cam Hacı Şişeleri 351 Chaisemartin, Natalie de / Heros cavaliers et Eros chasseurs sur un sarcophage d’Aphrodisias
• Delemen, İnci / Perge’den bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları
• Dinçol, Ali – Belkıs Dinçol / Neue hethitische Siegelabdrücke aus den Ausgrabungen von Soli und aus der Privatsammlung Halûk Perk
• Doğan-Alparslan, Meltem / Hititçe Metinlerde “Reverans Yapmak”: aruwai- ve hink- Fiilleri üzerine bir Deneme
• Dönmez, Şevket / Halûk Perk Müzesi’nden Orta-Kuzey Anadolu Kökenli bir Grup Metal Eser
• Efe, Turan / Demircihüyük ve Küllüoba İTÇ I-II Katlarında Ele Geçirilmiş Olan bir Grup Boyunlu Çömlek
• Erdal, Yılmaz Selim / Perge’den bir Trepanasyon: Olası Nedenleri
• Ergeç, Rifat / Gaziantep’te Geçmişten Bugüne Ölü Gömme Gelenekleri
• Ergin, Gürkan / Geography-Human Relationships in Ancient Sources: Some Remarks on Geopolitics and Environmental Determinism
• Eschbach, Norbert / Eine ungewöhnliche Hydria von der Akropolis in Perge
• Filges, Axel / Die Münzbilder der Artemis Pergaia Bemerkungen zu Tradierung und Wandel von Motiven
• Gökyıldırım, Turan / Etenna Definesi (1991)
• Güldoğan, Emre / Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç, Silah ve Aletler Grubu
• Güleç, Ahmet / İ.Ü. Rektörlüğü Mercan Kapısı Çeşmelerinde Koruma Uygulamaları
• Günay, Reha / Side Antik Tiyatrosu Sahne Binası 1992-2006 Yılları Çalışmaları Sonucu Ön Rapor
• Hürmüzlü, Bilge / Remarks on Local Imitations of Import Pottery in the Sixth Century B.C.: Clazomenian Chalices
• Işık, Fahri / Mopsos Mitosu ve Bilimsel Gerçekler: Perge ve Karatepe’nin Kuruluşu üzerine
• Işın, Gül / Patara’dan Terrakotta bir Portre-Büst
• İndirkaş, Zühre / Gustave Moreau Tarihselci Resim ve “Oidipus ve Sfenks” üzerine İkonografik Yorumlar

Vol. II
• İren, Kaan / The Necropolis of Kyme Unveiled: Some Observations on the New Finds
• İşkan, Havva / Patara’dan bir “Demos” Kabartması
• İzmirligil, Ülkü / Tarihi Süreç içinde Koruma ve Güncel Sorunlar
• Kaptan, Deniz / Sketches on the Archaeology of the Achaemenid Empire in Western Türkiye
• Karagöz, Şehrazat / Travma Tarihi (Travmalogos)
• Kelp, Ute / „Darüber wachen Verderben und Schrecken und Todeslos“ Erinyen als Grabwächter: Zum Eunuchengrab in Anazarbos (Kilikien)
• Koçel Erdem, Zeynep / İmparator Hadrianus Dönemi Mimari Süslemeleri: Sütun Yivleri arasındaki Vazo Benzeri Motifler
• Koenigs, Wolf / Die Erscheinung des Bauwerks. Aspekte klassischer und hellenistischer Oberflächen

• Korkut, Taner / Adak Sunaklar Işığında Likya’da Artemis Kültü
• Kortanoğlu, R. Eser / Phrygia’da Makedonia Kalkan Bezemeleri ile Süslenmiş bir Kaya Mezarı ve Mezar Sahibinin Kökeni Üzerine
• Köse, Veli / Dionysos – Felicitas – Bereket Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı
• Kuruyazıcı, Hasan / İstanbul’da Beyazıt Meydanı: Oluşumu – Gelişimi – Değişimi
• Laube, Ingrid / Eine frühkaiserzeitliche Büste in Tübingen
• Martini, Wolfram / Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit
• Naumann-Steckner, Friederike / Eine glückbringende Pressblechfibel im Römisch-Germanischen Museum der Stadt Köln
• Naza-Dönmez, E. Emine / İznik Yeşil Camii ve Türk Mimarisindeki Yeri
• Özbaşaran, Mihriban / 9000 Yıllık Bezemeli Kireçtaşları
• Aşkım Özdizbay / Pamphylia – Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir Değerlendirme
• Özdoğan, Eylem / Trakya’da bir Tümülüs Mezarlığı: Dokuzhöyük
• Özdoğan, Mehmet / Kırklareli Aşağı Pınar Kazısında Bulunan Arkaik Döneme ait bir Zar
• Özgan, Ramazan / Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Klasik Çağ Sonlarına ait bir Mezar Taşı
• Özgen, Hüseyin Murat / Latmos Dağları’nda bir Sınır Yerleşimi: Güzeltepe
• Özhanlı, Mehmet / Alanya Müzesi’ndeki Kilikya Kaynaklı Tunç Çağı Pişmiş Toprak
• Figürinleri Özsait, Mehmet – Nesrin Özsait – H. Işıl Özsait Kocabaş / Senitli Stelleri
• Pamir, Hatice / Antakya (Antiocheia ad Orontes)’daki Bazı Hamam Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi F Hamamı, Narlıca Hamamı ve Çekmece Hamamı
• Parrish, David / A Selection of Late Roman and Early Byzantine Mosaics from Constantinople-Istanbul: A Prelude to the Corpus of the Mosaics of Türkiye
• Peschlow, Urs / Das Südtor von Perge
• Pirson, Felix / Akzidentelle Unfertigkeit oder Bossen-Stil? Überlegungen zur siebten Basis der Ostfront des Apollontempels von Didyma
• Poblome, Jeroen – Markku Corremans – Philip Bes – Kerlijne Romanus – Patrick Degryse / It is never too late… The Late Roman Initiation of Amphora Production in the Territory of Sagalassos
• Posamentir, Richard / Ohne Mass und Ziel? Bemerkungen zur Säulenstrasse von Anazarbos im Ebenen Kilikien
• Prayon, Friedhelm / Ein Felsdenkmal in Kappadokien
• Radt, Wolfgang / Ein ungewöhnliches Pfeilerkapitell in Pergamon
• Raeck, Wulf / Ein attischer Skyphos mit Perserdarstellung
• Recke, Matthias / Zwei parische Sphingen aus Kleinasien: Eine archaische Doppelweihung an Artemis Pergaia
• Rumscheid, Frank / Ein in situ entdecktes Kohlenbecken aus dem Haus des Lampon in Priene: Neues zur Verwendung, Chronologie, Typologie und technischen Entwicklung hellenistischer Kohlenbecken
• Saner, Turgut / Karaman-Başdağ’da Hellenistik(?) Yapı Grubu II
• Sayar, Mustafa H. / Karasis Kalesi’nin (Kozan, Adana) Tarihlenmesi ve İşlevi üzerine Düşünceler
• Sivas, Hakan / Eskişehir Karatuzla Nekropolü
• Tanman, M. Baha / Anadolu Türk Mimarlığında Kullanılmış bir Silme Türünün Kökeni ve Gelişimi hakkında
• Tapan, Mete / Yapı Boyutunda Koruma ve Uygarlık İlişkisi üzerine
• Tekin, Oğuz / A Small Hoard of Drachms of Ariobarzanes I and II from Tire Museum
• Tekoğlu, Recai / On the Epichoric Inscription from Perge
• Tolun, Veysel / Assos Nekropolü’nden Tahtta Oturan Kadın Heykelcikleri
• Turak, Özgür / Perge Batı Nekropolisi’nden bir Mezar: Artemon’un Kenotaphionu
• Tüfekçi Sivas, Taciser / Karakaya Frig Kaya Mezarı
• Tülek, Füsun / Kilikya Aşk Öyküleri: Mozaikte İmgelenmiş Antik Yazın
• Türkmen, Müjde / Perge Aşağı Şehir Surları
• Usman Anabolu, Mükerrem / Tokat Müzesi’ndeki Mermer Trophaion Tasviri
• Varkıvanç, Burhan / Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe ilişkin bir Gözlem
• Yağcı, Remzi / A Grave at Soli Höyük from the Hittite Imperial Period
• Yağız, Oya / Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ndeki Ainos ve Maroneia Sikkeleri
• Levent Zoroğlu / Kelenderis ve Karaçallı Nekropolleri: Klasik Çağa Ait İki Mezarlık Hakkında Düşünceler